vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Intensievere ECD controle resulteert in sluiting van winkels (1)

03-05-2017

Na meerdere klachten uit de diverse woongebieden, is de Economische Controle Dienst (ECD) in opdracht van de Minister van Handel, Industrie en Toerisme vanmiddag overgegaan tot een intensievere controle op de naleving van de Wet Economische Delicten.

De controle heeft erin geresulteerd, dat een zestal winkels gesloten werd en hun vergunningen zijn in beslag genomen. Het betreft een winkel aan de Goede Verwachting, twee aan de Ramgoelamweg, twee aan de Kasabaholoweg en één in de Menckenbergstraat.

Na onderzoek is gebleken, dat de desbetreffende winkeliers zich schuldig hebben gemaakt aan de navolgende strafbare feiten te weten: prijsopdrijving, niet geijkte weegwerktuigen, geen prijsaanduiding op voorverpakte goederen, verkoop van smokkel sigaretten en verkoop van gedistilleerd zonder vergunning.

Ingevolge de opdracht van de minister zal deze intensievere controle de komende periode voortduren, daar het Ministerie van oordeel is, dat de consument alle bescherming verdiend. Er zal daarom niet worden geschroomd om passende maatregelen te treffen tegen winkeliers, die zich niet houden aan de vergunningsvoorwaarden.

NIEUWSBERICHTEN