vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Instelling Speciale Economische Zone belangrijk voor regulering ondernemerschap en industrieën

26-01-2018

In het kader van de Wet Bedrijven en Beroepen, die onlangs in DNA is aangenomen, is de instelling van economische zones een belangrijk aspect binnen de ordening van economische activiteiten. Het instellen van Speciale Economische Zones (SEZ) voor bedrijven en beroepen is belangrijk voor de regulering alsook bevordering van het ondernemerschap en industrieën in de ruimste zins des woords. Bij de instelling van de SEZ wordt primair gekeken naar het doel waarvoor een desbreffende zone bestemd is.

Om een brede draagvlak te krijgen voor deze instelling, is de commissie SEZ, die door het Ministerie is ingesteld, gestart met enkele consultaties. Op dinsdag 23 januari 2018 is er een workshop gehouden voor de publieke sector, waarbij vertegenwoordigers van ministeries en andere autoriteiten zijn uitgenodigd om van gedachten te wisselen. Vertegenwoordigers uit de private sector zijn op 24 januari 2018 geconsulteerd. Minster Ferdinand Welzijn benadrukte op de workshop dat het Ministerie hard werkt aan de verbertering en modernisering van het ondernemings- en investeringsklimaat. Een instrument in dit kader is een concept opstellen voor een SEZ, waarin geconcentreerde investeringsactiviteiten worden ondernomen en diverse faciliteiten aan investeerders worden verstrekt teneinde het investeren aantrekkelijk te maken. Voor een goede uitwerking en succesvolle uitvoering van Speciale Economische Zones is het volgens de bewindsman belangrijk, dat het beleid breed wordt gedragen door alle relevante actoren uit zowel de publieke- als privatesector. Vermeldenswaard is dat vanuit de privatesector er reeds diverse initiatieven mbt SEZ zijn geindentificeerd zoals het Paranam Industrial Centre, waarvan het concept nu in studie is en hopelijk binnenkort zal worden ondertekend. Speciaal voor deze consulaties is de consultant Marcela Anzola aangetrokken om onder ander informatie te verstrekken over wat SEZ zijn, welke zone typen er bestaan, hoe het systeem kan worden geëvalueerd en gemonitord. Er was ook gelegenheid tot het stellen van vragen, waardoor er een interactie was tussen de consultant en de stakeholders.

NIEUWSBERICHTEN