vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


HI&T wil ondersteuning totale houtsector bij uitvoering beleid ter versterking van lokale houtindustrie

22-11-2017

Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) heeft tijdens het overleg met de totale houtsector, medewerking gevraagd om beter beleid uit te kunnen stippelen voor de lokale houtproductie. Zo zal per 1 december 2017 de fiscale waarde voor rondhout worden verhoogd en zal ook per die datum de export van alvast twee nog te bepalen houtsoorten worden verboden.

De bewindsman benadrukt dat indien wij meer rondhout lokaal verwerken er arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Naast de werkgelegenheid levert het lokaal verwerken veel meer voordelen op voor Suriname als exporteur.

Hoewel het niet verwachtbaar is dat de lokale marktprijs van hout direct omlaag zal gaan, blijft minister Welzijn erbij dat de eerste stappen gezet moeten worden, in de richting van een duurzame oplossing van de problemen binnen de houtsector. Eén van de problemen is dat er lokaal een schaarste is ontstaan aan bepaalde houtsoorten, waardoor er een dreiging is dat houtzagerijen hun deuren zullen sluiten. Het overleg om te geraken tot verhoging van de fiscale exportwaarde van hout heeft enkele maanden geduurd. Tijdens het meest recente overleg hebben de exporteurs, concessionarissen, transporteurs en houtzagerijen binnen de houtsector de gelegenheid gehad om hun meningen naar voren te brengen. Zo is er vanuit de sector aandacht gevraagd voor het ontbrekende bemoedigingsbeleid van de overheid om meer aan verwerking te kunnen doen.
De minister verwees echter naar de mogelijkheden om grondstoffen en kapitaalgoederen voor de productie onder een zeker vrijstellingsregime te importeren. Ook gaf minister Welzijn de zagerijen die in problemen dreigen te geraken de suggestie, om strategische partnerschappen met houtexporteurs en concessiehouders te sluiten, waarbij op basis van export afname, garantie voor financieringsmiddelen ter uitbreiding dan wel modernisering van hun zagerij, kan worden verkregen.

De houtexporteurs hebben aan het ministerie gevraagd rekening te houden met de mogelijke financiële risico’s, die zij lopen indien abrupt tot stopzetting van de export van rondhout wordt overgegaan. De bewindsman benadrukt dat het in deze zal gaan om stopzetting van de export van mogelijk twee lokaal meest gevraagde soorten rondhout. Er zal geen beperking gelden voor de export van gezaagd c.q. verwerkt hout.
De exporteurs, die onverhoopt in problemen kunnen komen i.v.m. lopende leveringscontracten wordt aanbevolen contact te maken met de afdeling IUD bij HI&T. “Wij zullen samen naar adequate oplossingen zoeken’, vult minister Welzijn aan. De bewindsman is ervan verzekerd dat Suriname in zijn totaliteit zal profiteren, wanneer er meer wordt geproduceerd en er zodoende meer geld kan worden verdiend. Hij sprak daarom de hoop uit, dat de totale houtsector een grote bijdrage hieraan zal leveren.

NIEUWSBERICHTEN