vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


HI&T stimuleert locale kipsector door KMO-fonds

10-09-2017

Per 1 september zijn de invoerrechten voor kip en kipproducten verhoogd. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) heeft voor de stimulans van de lokale productie met het KMO-fonds een stappenplan gemaakt.

Dit plan is niet alleen om de locale kipproductie van te stimuleren, maar tegelijkertijd ook om werkgelegenheid te creeëren in de kipsector. Het ministerie zal er alles aan doen om de prijs van lokale kip stabiel te houden. Om eventuele schaarste te voorkomen zal de overheid extra maatregelen treffen. Een van de maatregelen is het toegangkelijk maken van informatie voor personen die een ondernemingsgeest hebben, maar nog zonder kapitaal zitten. ‘Alles is in place gebracht om de locale productie te stimuleren. Ook zullen andere interventies niet worden uitgesloten zoals het invoeren van broedeieren om voorbereid te kunnen zijn op de drukte bij het jaareind, zegt minister Welzijn. Elk één die in de kipsector wil investeren kan tot het bedrag srd 150.000 lenen, na voldaan te hebben aan de voorwaarden bij het KMO-fonds. Het ministerie heeft tevens gezorgd voor begeleiding van deze kleine en middelgrote ondernemers. Er is een unit in het leven geroepen die geïnteresseerden begeleidt vanaf het ei tot de volwassenheid van de kip.

NIEUWSBERICHTEN