vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


GOED BUSINESSPLAN ESSENTIEEL VOOR BEDRIJVEN

05-08-2016

Met behulp van trainers zijn startende  ondernemers   op 4 en 5 augustus 2016 getraind in het schrijven van een businessplan volgens de modellen “You” en “Canvas”.

Voorafgaand hieraan heeft de heer Paulus Tojo een inleiding over de modellen gehouden, waarna de participanten in groepen werden  verdeeld voor het uitvoeren van opdrachten, volgens de gepresenteerde modellen. Hierna volgde de diverse groepspresentaties.

Waarnemend Onderdirecteur Anita Forst-Cumberbatch van het Onderdirectoraat Ondernemerschap zei tijdens haar openingsspeech dat het Minister zich ervan doordrongen is dat er betere gestructureerde ondersteuning moet zijn voor ondernemers. “Er is heel veel werk aan de winkel en het ministerie van Handel en Industrie wilt u daarbij ondersteunen om te zoeken naar mogelijkheden in Suriname en daar buiten om de productie te stimuleren”, aldus de onderdirecteur. OD Forst wees de participanten erop dat een goed businessplan heel erg belangrijk is voor onder anderen het zoeken naar middelen, voor het aantrekken van investeerders en het aangaan van partnerschappen. “Als u weet wat u wilt en wat u nodig hebt van het Ministerie dan kunnen wij u helpen”, aldus mevrouw Forst.

Deze workshop moet gezien worden in het verlengde van Dag van de Toekomstige Entrepreneurs, Dag TES, die enkele maanden geleden door het ministerie van Handel en Industrie en de Competitive Unit Suriname werd georganiseerd. Op de Dag TES hadden de toekomstige ondernemers de gelegenheid hun businessideeën te presenteren.

Aan het eind van de training kregen de participanten een certificaat

NIEUWSBERICHTEN