vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Gelijke kansen voor mensen met een beperking

01-03-2018

De verandering die wordt nagestreefd door de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) is, om mensen met een beperking uit het isolement te halen waarin ze zijn, dit voor de economische vooruitgang. Tijdens de launch van ‘alliantie voor decent work voor personen met een beperking’ door de VSB in samenwerking met het ministerie van Handel Industrie en Toerisme (HI&T) werd duidelijk dat werkgevers mensen met een beperking niet moeten discrimineren. Het is belangrijk dat er gewerkt wordt aan een goede werkomgeving voor deze groep burgers.

Brayen Rente voorzitter van de VSB vertelt dat, zijn organisatie door de UNDP is benadert om het process op te starten voor mensen met een beperking, die niet dezelfde ontplooiings mogelijkheden hebben. Dit heeft geleid tot het oprichten van de alliantie speciaal voor mensen mensen met een beperking. Deze alliantie gaat zich dus inzetten om zodanige veranderingen binnen deze maatschappij tot stand te brengen, waardoor mensen met een beperking dezelfde kansen hebben als mensen zonder een beperking. Er zal een start gemaakt worden bij de overheid die een wezenlijke bijdrage kan leveren aan dit geheel. De tweede stap is dat er voorzieningen getroffen moeten worden.

Pamela Yorks, medewerker met een beperking bij De Nationale Assemblee geeft aan, dat het in het begin moeilijk was om haar aan te passen aan de werkzaamheden, maar door haar inzetten en de juiste begeleiding is het haar redelijk gelukt om het werk onder de knie te krijgen. “Mensen met een beperking, in het bedrijfsleven, moeten ook een kans krijgen”,aldus Yorks.

NIEUWSBERICHTEN