vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Financiering import grondstoffen voor verhoging productie van locale producenten (1)

28-03-2018

Om verhoging van de locale productie van geselecteerde basisgoederen te stimuleren, heeft de Regering een bedrag van USS 35 miljoen beschikbaar gesteld aan locale producenten voor de import van benodigde grondstoffen.  In dat kader vond op vrijdag 23 maart 2018 op het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme de tweede  bijeenkomst plaats, waarbij de locale producenten, importeurs en groothandelaren van grondstoffen zijn geïnformeerd. De eerste bijeenkomst over de import van input voor verhoging van de land-tuinbouwproductie is gehouden op dinsdag 20 maart 2018 bij het ministerie van LVV.

Het ministerie van HI&T, die de algehele coördinatie heeft van dit project, wil hiermee  locale producenten  zoveel mogelijk    betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het project.Benadrukt werd dat de grondstoffen via een openbare internationale aanbesteding zullen worden geimporteerd, waarbij de beste prijs-kwaliteit-leveringsconditie-verhouding in beschouwing genomen zal worden.. De betaling  voor de geimporteerde grondstoffen  zal in Srd geschieden.Over de prijzen van de geselecteerde basisgoederen die locaal geproduceerd zijn met de speciaal daarvoor geimpoteerde grondstoffen zullen vooraf afspraken worden gemaakt met de desbetreffende locale producenten.Binnen dit project zijn er ook bedragen ter beschikking gesteld voor de import van input voor verhoging van land- en tuinbouwproductie en voor medicijnen en medische verbruiksartikelen.

De Interdepartementale Commissie gaf middels een uiteenzetting het doel en de procedures van dit project aan. Benadrukt werd, dat de uitvoering zal starten met de publicatie van een ,een  algemene bekendmaking, de zgn. “General Procurement Notoce”, gevolgd door specifieke bekendmakingen, de zgn. “Special Procurement Notice”  t.b.v. van de openbare internationale aanbesteding, waaraan ook locale importeurs mogen meedoen.Voor nadere informatie: Telefoonnummer 403440 of   sonja.sewgobind@minhi.gov.sr of  shashikala.mohan@minhi.gov.sr

 

 

 

 

NIEUWSBERICHTEN