vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Electronic Single Window voor snellere afhandeling van documenten voor in- en uitvoer

07-07-2016

Met het instellen van een Electronic Single Window (ESW) zal de afhandeling van documenten voor de in- en uitvoer sneller plaatsvinden. Doordat verschillende actoren in een netwerk verbonden zijn, zal de electronische dienstverlening betere en sneller verlopen, waardoor ondernemers vol vertrouwen hun import en export kunnen regelen. Dit zal de totale samenleving ten goede komen, doordat er een betere prijs voor goederen zal worden aangeboden, daar de handelaren sneller over hun goederen zullen beschikken en daardoor onnodige kosten hoeven te maken.

Om dit te realiseren zal er een voorstudie worden verricht waarbij nagegaan zal worden wat het opzetten van de electronic single window zal kosten, het wettelijke raamwerk alsmede de technische middelen die daarbij nodig zijn.

Hiertoe heeft minister Sieglien Burleson op 7 juli 2016 de Project Steering Commitee ten behoeve van het project “ Feasibility Study for the Technical, Financial en Legal Requirements for the establishment of an Electronic Single Window (ESW) Facility” geïnstalleerd. Deze Commissie zal erop moeten toezien dat voornoemde  feasibility study  richtig wordt uitgevoerd door het aangetrokken consultant Bureau Crimsonlogic.

Het Ministerie van Handel en Industrie is primair verantwoordelijk voor de implementatie van het project alsook voor de financiële afwikkeling ervan ten opzichte van de Caribbean Development Bank (CDB). Het ingestelde Project Steering Committee zal voor beleid en adviezen ten aanzien van en monitoren van de implementatie van het project moeten zorgdragen.

Mw. Ir. Reina Raveles, waarnemend directeur van het Minsterie van Handel en Industrie, zal als voorzitter het Project Steering Committee leiden. De andere leden zijn vertegenwoordigers van de Ministeries van Financiën, Landbouw Veeteelt en Visserij en Volksgezondheid.

 

 

 

NIEUWSBERICHTEN