vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Eerste oriëntatiegesprekken met boeren Atjoni en Brokopondo Centrum over pindateelt

05-08-2016

Gezien de economische uitdaging waarin ons land verkeerd, is het van groot  belang dat de locale productie wordt gestimuleerd. Er zal gewerkt moeten worden aan locale afzet, om zo te kunnen exporten. Ook het opzetten van netwerken tussen planters / boeren en producenten is hierbij van eminent belang. Hierdoor kan het product of de dienst bij de gebruiker terecht komen. Hiervoor zal de gemeenschap bewuster moeten worden gemaakt.

In dat kader  heeft een delegatie van het ministerie van Handel en Industrie bestaande uit directeur Reina Reveles, de OD’s Vivian Marbach en Anita Forst-Cumberbatch van respectievelijk de afdelingen Industrie en Ondernemerschap en  politiek adviseur de heer Hugo Jabini een bezoek gebracht aan Atjoni en Brokopondo Centrum  om met de boeren van gedachte te wisselen over mogelijke pinda-afzet. Directeur Raveles gaf tijdens de bijeenkomsten aan, dat de economie van Suriname de afgelopen jaren gedomineerd is door de mijnbouw. Door de huidige precaire situatie en de geringe inkomsten van de overheid is de economie zeer kwetsbaar en afhankelijk van de prijsschommelingen. Ook gaf zij aan, dat er nog veel te veel producten worden geïmporteerd. Producten zoals gember, cassave en pinda worden uit het buitenland gehaald, terwijl deze gewassen zelf te verbouwen zijn in ons land. Om verandering hierin te brengen is er vanuit het Ministerie met name het Onderdirectoraat Industrie gestart met het voeren van gesprekken met een producent van pindakaas. Lokale planters, die reeds pinda telen en of daarin geïnteresseerd zijn, zullen zoveel mogelijk in de gelegenheid gesteld worden die te verbouwen welke door de producent zal worden opgekocht.

Daar de meeste planters geen vast inkomen hebben en een hosselsysteem toepassen om te overleven, is dit een ultieme kans. Het Ministerie zet zich enorm in om de samenwerking tussen producenten en telers tot stand te brengen, omdat deze voor zowel de beide partijen als voor de economie van het land voordelen heeft.

 

 

NIEUWSBERICHTEN