vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Eenheid nodig voor aantrekken van investeerders

18-11-2016

Om de economie van Suriname zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor buitenlandse investeerders, is het van groot belang dat er eenheid komt tussen de overheid, private sector en het bedrijfsleven. Hierdoor kunnen kleine en middelgrote bedrijven  in de gelegenheid gesteld worden samenwerkingsverbanden aan te gaan met potentiele buitenlandse investeerders.

Zo kwam in eerdere gesprekken tussen het ministerie van Handel en Industrie en de Caribbean Export Development Agency (CEDA) naar voren, dat het belangrijk is dat Suriname een gedegen exportbevorderingsorganisatie heeft. Hierdoor kunnen  kleine- en middelgrote bedrijven met de ondersteuning van internationale organisaties hun product export ready maken. De CEDA voert programma’s uit gebaseerd op activiteiten ter versterking van het concurrentievermogen van de regionale, kleine- en middelgrote ondernemingen (KMO's) en bevordert de handel en ontwikkeling tussen de CARIFORUM-landen. Met verschillende stakeholders heeft de CEDA in Oktober  2015 consultaties gehouden waarbij er een onderzoek is gedaan  naar de operationalisering van een entiteit voor bevordering van export en investeringen in ons land.  De bevindingen zijn toen in een rapport vervat.

Aan de hand van dit rapport, is er op maandag 14 oktober 2016 in de Ballroom van Hotel Torarica een next steps validatie workshop gehouden.Tijdens deze bijeenkomst gaf de CEDA- directeur, Christopher Mc Nair, aan dat indien Suriname buitenlandse investeerders wil interesseren er een mindshift moet plaatsvinden. Zo moeten ondernemers nagaan welke toegevoegde waarde buitenlandse investeringen kunnen hebben voor hun onderneming, alvorens met die in zee te gaan. Alleen op zo’n manier kan er voordeel uit gehaald worden.

Volgens minister Sieglien Burleson van Handel en Industrie is het van eminent belang, dat de verschillende stakeholders waaronder de overheid en het bedrijfsleven gezamelijk optrekken willen  wij success boeken. “Volgens de foreign direct investment (FDI) is ons land met 97 procent teruggevallen op de lijst van Latijns Amerika.  Dit initiatief is daarom ook om elkaar te ondersteunen. We hebben teveel energie gestopt in dingen die na een tijd niet duurzaam blijken te zijn”. Ook het niet in "place" hebben van onze wetgeving is mede verantwoordelijk voor het falen van ons investeringsbeleid.

Er zijn verder ook presentaties verzorgd door deskundigen die gespecialiseerd zijn in small and medium enterprises, good practices on trade and investment, en economische diversificatie van Suriname. Zij hebben middels de presentaties tools aangereikt hoe wij als land ons investeringsbeleid kunnen aanpakken. De vraag die dan ook gesteld werd is hoe gaan wij verder? Tijdens de open discussie ronde hebben de participanten tal van initiatieven aangedragen. Vanuit het ministerie van Handel en Industrie zullen er ten aanzien van dit vraagstuk nog meer van soortgelijke trainingen / workshop gehouden worden. Alleen op die manier kan de bewustwording bij de verschillende stakeholders op gang  gebracht worden.

 

 

 

NIEUWSBERICHTEN