vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


ECD voert actie in Nickerie aan de hand van klachten via COZA app

15-12-2016

Medewerkers van de Economische Controledienst (ECD) Paramaribo zijn samen met collega’s van dependance Nickerie op pad gegaan om klachten, die via de COZA app binnen zijn gekomen, te onderzoeken.

Eén van de klachten, die via de COZA app is binnengekomen, betrof prijsopdrijving. Volgens dhr. Erwin  Djokarso van ECD Paramaribo is uit onderzoek gebleken, dat bij afhandeling van de klacht  er geen sprake blijkt te zijn van prijsopdrijving. De onderzoeksambtenaar wijst erop, dat niet bij elk prijsverschil tussen winkeliers onderling, er sprake van prijsopdrijving hoeft te zijn. De inkoopfacturen van de winkeliers worden bij controlewerkzaamheden eerst doorgenomen en aan de hand van de vastgestelde winstmarges wordt de verkoopprijs berekend. Pas wanneer blijkt dat de ondernemer een hogere winstmarge heeft toegepast, kan gesproken worden over een economisch delict.  Het decreet E2A, dient als leidraad hiervoor”, alsdus dhr. Djokarso.  Hierin staat vermeld wat de toegestane winstmarges voor groot-, detail- en kleinhandel is. De toegestane winstmarges verschillen van product tot product.

Verder is tijdens de ECD actie te Nickerie vervallen producten van de schappen gehaald. Vervallen producten kunnen in de meeste gevallen ingeruild worden bij de groothandelaar. Producten die niet ingeruild kunnen worden, worden door  de winkelier ter plekke, onder toezicht van de controleurs vernietigd. Verder waren ook producten op de schappen die niet van een prijskaartje waren voorzien. De winkeliers zijn erop geattendeerd en moesten ter plekke de prijzen te vermelden.

De afdeling Consumenten Zaken van het ministerie van Handel en Industrie, heeft namelijk in april 2016 de COZA app gelanceerd. Consumenten hebben de mogelijkheid om via deze app hun grieven en klachten  door te geven.

 

NIEUWSBERICHTEN