vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


ECD EN WAARBORG DOEN WINKELS ABRABROKI EN LAND VAN DIJK AAN (1)

23-05-2017

In navolging van de verscherpte controles op de naleving van de Wet op Economische Delicten, heeft de Economische Controle Dienst (ECD) en de Dienst voor de Waarborg en van het IJkwezen op maandag 22 mei 2017 intensieve controles uitgevoerd in de gebieden Abra Broki en Land van Dijk. Daarbij is een zestiental winkels aangedaan en zijn de volgende overtredingen geconstateerd te weten: Prijsopdrijving; geen of onduidelijke prijsaanduiding; niet geijkte meetmiddelen; vervallen producten; geen etikettering en smokkelwaar.

Uit het voorgaande vloeit voort, dat bovengenoemde winkeliers zich schuldig hebben gemaakt aan: Overtreding van de decreten Prijszetting en Prijsbewaking en IJkwezen en de wetten Economische Delicten en Tegengaan Smokkelen.

Vermeldenswaard is, dat vier van de zestien genoemde winkels vanwege de ernst en aard van de overtredingen gesloten moesten worden, terwijl de overige winkeliers ontboden zijn ter afhandeling van het geheel.

NIEUWSBERICHTEN