vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


CERTIFICAATUITREIKING TRAIN THE TRAINERS PRIVACY LAW

03-05-2018

Bij de behandeling van de Wet Elektronisch Rechtsverkeer, welke door het Parlement in augustus 2017 is aangenomen, is gebleken dat de behoefte aan  bescherming van persoonsgegevens - anders dan de gewone geheimhoudingsplicht die er reeds bestaat - enorm groot is. Veel gehoorde klachten vanuit de samenleving betreffen onder meer de verspreiding van gevoelige privé informatie en foto’s via on-line platformen en het ontvangen van ongevraagde reclame (zgn. spam). Maar ook in het kader van internationaal zakendoen, blijkt dergelijke wetgeving noodzakelijk te zijn. In dit kader is het Ministerie gestart met de wetgeving betreffende bescherming persoonsgegevens (ook wel aangeduid als Privacy Law).

De consultant, de heer Paolo Balboni, heeft de draft inmiddels afgerond en zijn er tevens trainingen verzorgd. De opzet die is gehanteerd voor de trainingen is een train-the trainers-aanpak, zodat de trainees op hun beurt de opgedane kennis kunnen overdragen aan anderen. De groep trainees is daarbij zodanig gekozen, dat alle relevante groeperingen daarbij vertegenwoordigd zijn geweest. Op 2 mei 2018 mochten zij uit handen van de minister van Handel, Industrie en Toerisme hun certificaat in ontvangst nemen.

NIEUWSBERICHTEN