vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Bezoek delegatie HI medewerkers aan Chinese ambassadeur (1)

09-09-2016

In de periode maart tot augustus 2016 hebben 10 medewerkers van het ministerie van Handel en Industrie en 2 externe krachten uit de private sector, waaronder Dhr. Benito Reeberg -die Chairman is van SURAFY (Suriname Agricultural Forum for Youth)-  in de Volks Republiek van China seminars en trainingen bijgewoond zoals het seminar on Small & medium enterprises,  Capacity Building for Developing Countries, seminar on Export Readiness of Suriname’s Agrifood Enterprises for the Caricom Market (kortom: het Export Readiness Progam).

In het kader van de gedachte om kennis en ervaring onderling met elkaar te delen  zijn er interne presentaties gehouden door en voor medewerkers van het Ministerie.

Eén van de doelen van het seminar was om de ervaring en zienswijze van China te delen op het gebied van de ontwikkeling van Kleine- en Middelgrote ondernemingen (SME’s)

Een ander doel is versterking van de capaciteit van het personeel van het Ministerie ten einde professionelere ondersteuning te bieden aan ondernemers, de aanverwante sectoren en het opgang helpen brengen van innovatieve productie en productieverhogende processen.

Naar aanleiding van deze bezoeken aan de verschillende seminars heeft op 29 augustus 2016 op de ambassade van China in Suriname een meeting plaatsgevonden tussen een deel van de afgevaardigden,  de ambassadeur van China, Mr. Zhang Jinxiong en zijn zaakgelastigde mw. Ma  Ying Li. Het is niet onopgemerkt gebleven dat deze groep jong, energiek, ondernemend en gedreven is.

De aanwezigen hebben hun opgedane ervaringen tijdens hun bezoek aan het Volks Republiek van China, waarbij er vele rondleidingen zijn geweest in productiebedrijven,  met de ambassadeur gedeeld.

Er is wederzijds van gedachten gewisseld over diversificatie van de Surinaamse economie, ondernemerschap, management, economisch beleid en agro-processing.  Conclusief is , dat  Suriname meer rendement kan halen uit haar banden met China. De geschikte “environment”  moet geschapen worden, die kan leiden naar betere “output” van de beschikbare “resources” zoals grond, natuurlijke hulpbronnen, “human resources” en meer nog het onuitputtelijke groen; een prachtige natuur met een scala  aan onbenutte mogelijkheden. Ambassadeur Zhang, heeft aangegeven dat Suriname over een goed klimaat beschikt voor het telen van gewassen die erg gewild zijn elders in de wereld.  Hij geeft ook aan, dat Suriname met haar geografische ligging zich kandideert voor een -relatief sterke- positionering op de regionale -en internationale markt, indien zij het gewenste ondernemersklimaat daartoe schept. Dit te beginnen bij het creëren en executeren  van goed  beleid.  Dit luchtig onderhoud is een bedachtzame stap in de richting om communicatie en samenwerking tussen het ministerie van Handel en Industrie en de Ambassade  verder te consolideren. Tot slot zijn er afspraken gemaakt over hoe de vriendschap te continueren en heeft de directeur, Ir. Reina Raveles de taak op de schouders van dhr. Shailesh Ramsingh gelegd, die zijn master in China heeft behaald, om het contact tussen HI en de Chinese Ambassade volgzaam te onderhouden.

NIEUWSBERICHTEN