vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


AAN LOCALE PRODUCENTEN, IMPORTEURS EN GROOTHANDELAREN

16-03-2018

De Regering heeft US$ 35.- miljoen beschikbaar gesteld t.b.v. de locale productie, medicijnen, medisch verbruiksartikelen en input voor de landbouw en tuinbouw.

In het kader van dit project zullen onder meer grond- en hulpstoffen en verpakkingsmateriaal t.b.v. de locale productie van de geselecteerde basisgoederen via een internationaal aanbestedingsproces worden geïmporteerd.

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), dat belast is met de uitvoering van dit project zal een bijeenkomst organiseren om nadere informatie te verstrekken over de import van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmateriaal t.b.v. de locale productie van de geselecteerde basisgoederen.

Dag en datum: Vrijdag 23 maart 2018

Tijd: 09.00-10.30 uur, inloop 08.30 uur.

Lokatie: Vergaderzaal Minister HI&T, Nieuwe Haven

In dat verband worden hierbij uitgenodigd:  

- locale producenten van de geselecteerde basisgoederen;

- importeurs van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmateriaal t.b.v. de locale      productie van de geselecteerde basisgoederen

- groothandelaren van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmateriaal t.b.v. de locale productie van de geselecteerde basisgoederen

Verzoeke uw aanwezigheid i.v.m. de voorbereiding- uiterlijk donderdag 22 maart 2018 om 11.00 uur tijdens kantooruren te bevestigen op het telefoonnummer 403440 of via shashikala.mohan@minhi.gov.sr

Uw voorlopige vragen e.d. ontvangen wij zeer gaarne per email.

De minister van Handel, Industrie en Toerisme,

Namens deze

Mw. Drs. S. Sewgobind, de Voorzitter van de Commissie inzake importen van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmateriaal voor de locale productie van geselecteerde basisgoederen, medicijnen, medisch verbruiksartikelen en input voor de landbouw en tuinbouw.                                                                                                                       

NIEUWSBERICHTEN