Beveiligingsambtenaren

Niveau:  Mulo
Plaats:  --
Uren:  - -
Departement:  Ministerie van Financiën
Afdeling:  - -

Functie omschrijving:

Binnen het Ministerie van Financiën bestaat er op korte termijn plaatsingsmogelijkheid voor: Beveiligingsambtenaren (M/V)

Functie eisen:

SOLLICITATIE OPROEP

 

Het Ministerie van Financiën is belast met het effectief beheren van staatsfinanciën en het bevorderen van duurzame economische welvaart voor de huidige en toekomstige generaties in de Republiek Suriname.

 

Binnen dit Ministerie bestaat er op korte termijn plaatsingsmogelijkheid voor:

 

Beveiligingsambtenaren (M/V)

 

De functie omschrijving houdt onder meer in:

 • Bewaakt/beveiligt personen c.q. gebouwen en bezittingen;
 • Handhaaft de orde, veiligheid, rust en regelmaat;
 • Verricht preventieve/curatieve veiligheidsmaatregelen overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften;
 • Draagt zorg voor de opvang, registratie en begeleiding van personen naar de plaats van bestemming;
 • Signaleert en alarmeert onregelmatigheden van instanties of instellingen;

 

Gegadigden moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • de Surinaamse nationaliteit bezitten
 • tenminste een Mulo diploma of een vergelijkbare vooropleiding
 • van onbesproken levensgedrag zijn
 • tenminste 18 en ten hoogste 30 jaar oud zijn
 • minimale lichaamslengte mnl. 1.65m. en vrl. 1.60m.

Verder moeten zij zich onderwerpen aan de volgende selectie-onderdelen:

 • een sollicitatiegesprek
 • een sporttest
 • een milieu en antecedenten onderzoek
 • een psychologisch onderzoek
 • een medische keuring

 

Geboden wordt:

 • voorzieningen volgens de geldende overheidsregeling;
 • een prettige werkkring en carrière mogelijkheden.

 

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie kunt u uw sollicitatiebrief richten aan:

De Directeur van Financiën mw. drs. L.M. Pinas-Halfhide aan de Tamarindelaan 3 of

De Directeur der Belastingen dhr. mr. C.A. van Dijk, mr.dr.J.C. de Mirandastraat 5-7

 

Uw brief dientuiterlijk 20 juli a.s.in ons bezit te zijn, onder toevoeging van:

a.   een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister;

b.   een nationaliteitsverklaring;

c.   twee recente pasfoto's;

d.   fotokopieën van diploma's en cijferlijsten.

 

N.B.:          - gegadigden moeten bereid zijn in shiftverband te werken

- personen die al in dienst zijn van de overheid genieten de voorkeur

Dienstverband:

- -