Vacature

Directoraat der Belastingen, Ministerie van Financiën 

 

Vacature 

Als onderdeel van de fiscale hervorming wenst de Surinaamse regering per 1 januari 2018 een BTW systeem in te voeren. De BTW wordt een belangrijk belastingmiddel voor Suriname en is een significant onderdeel van de overheidsinkomsten. Dientengevolge bestaan er ter uitvoering van de BTW wet vacatures en/of plaatsingsmogelijkheden in de volgende functies:

 

  1. Aanslagregelaar Grote Ondernemingen.
  2. Adspirant Aanslagregelaar
  3. Adspirant Controle Ambtenaar Grote ondernemingen
  4. Adspirant Controle Ambtenaar

 

De geselecteerde medewerkers zullen worden getraind en opgeleid in de uitvoering van de nieuwe BTW wet, maar kunnen op termijn desgewenst ook breder worden ingezet bij de uitvoering van andere belastingsoorten.

 

Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatiebrief tot uiterlijk 15 september 2017richten aan de minister van Financiën op het Secretariaat van de Beleidsadviseur HRM aan het Kerkplein # 12, bij het Directoraat der Belastingen.

 

Voor meer informatie wordt verwezen naar: hrm.secretariaat@finance.gov.sr

 

Ad. 1: Aanslagregelaar Grote Ondernemingen (GO)

Ad. 2: Adspirant Aanslagregelaar

Ad. 3: Adspirant Controle Ambtenaar Grote Ondernemingen (GO)

Ad. 4: Adspirant Controle Ambtenaar