vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
FINANCIËN


Persbericht: Minister Hoefdraad zal strak werken aan wet- en regelgeving

28-08-2015

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zal zich in de uitoefening van zijn functie strak houden aan de wet- en regelgeving die de comptabiliteitswet en het comptabiliteitsbesluit voorschrijven. Hij benadrukt dat er geen onnodige uitgaven gedaan moeten worden. Gezien de moeilijke financieel-economische situatie waarin Suriname verkeerd, is het belangrijk een prudent beleid te voeren en zuinig om te gaan met de schaarse middelen.

De Minister heeft een beroep gedaan op collega Ministers om een eenduidige
gedragslijn over bezuinigingen te volgen. Ook moeten collega Ministers erop toezien dat vanuit de ministeries geen toezeggingen gedaan of afspraken worden gemaakt met derden over dienstlevering of aanbesteding zonder dat middelen zijn vrijgemaakt (via kredietopening, incidentele autorisatie of beschikking) vanuit het Ministerie van Financiën.

Artikel 16 van de Comptabiliteitswet zegt immers dat niet zonder meer tot uitgaven mag worden gecommitteerd: "Over de geldsommen, bij de begroting toegestaan, wordt beschikt door de betrokken minister, doch niet dan, nadat door de Minister van Financiën kredietopening is verleend".

Op aannemers en leveranciers doet de bewindsman een beroep goed na te gaan met wie binnen de overheid zaken gedaan wordt en of daarbij de voorgeschreven regels strikt worden gevolgd. Er is pas zekerheid van toestemming indien een geldige bestelbon (zie bijgevoegd voorbeeld van leverancierskopie), afkomstig van het vakministerie waarvoor de werken dan wel diensten zullen worden verricht, ter beschikking is gesteld. Is die bestelbon er niet, dan is er ook geen toestemming en zal er niet worden uitbetaald. Ondernemers die zaken doen met de overheid, moeten zich ervan
verzekeren dat de regels zijn gevolgd. Anders lopen zij het risico te leveren maar geen betaling te ontvangen. Tegen ambtenaren die verplichtingen aangaan zonder de nodige toestemming of buiten de regels om zal streng worden opgetreden, zegt Minister Hoefdraad.
Het is bovendien absoluut verboden dat ambtenaren geld vragen om de afhandeling van reçu's te bespoedigen. Bij het constateren van dergelijke gevallen moet contact worden opgenomen met het Secretariaat van de Minister via het emailadres:

ministerie.van.financien@finance.gov.sr.

Tenslotte benadrukt Minister Hoefdraad zijn streven om betaalachterstanden
definitief tot het verleden te laten behoren.

Best -bonn

NIEUWSBERICHTEN