vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
FINANCIËN


Financiën traint functionarissen

21-03-2013

Met de Uitgebreide Vakopleiding Overheidsfinanciën 2013 (UVOF- 2013) is op 4 maart jongstleden een aanvang gemaakt. De opleiding biedt aan functionarissen de mogelijkheid om meer kennis te vergaren en inzicht te krijgen over de financiёle huishouding van de overheid. De cursus is ontwikkeld voor medewerkers van de financiële en comptabele afdelingen van de ministeries en andere overheidsinstellingen, die te maken hebben met het proces van de staatsbegroting.

 

Te denken valt aan thesaurie-inspecteurs, hoofden en plaatsvervangende hoofden van de afdelingen: Begroting en Financiёle Zaken, Interne Controle en Comptabiliteit. Ook het personeel van de Rekenkamer, de Centrale Lands Accounts Dienst, De Nationale Assemblee en het Planbureau behoren tot de gegadigden. In totaal zijn honderd functionarissen geselecteerd verdeeld in vijf groepen van twintig cursisten.

 

Het curriculum bestaat uit de vaktechnische modules: Overheidsfinanciën, Overheisbegroting, Begrotingsuitvoering en Financieel Beheer, Begrotingscontrole, Begrotingsverantwoording, Financiële Decentralisatie en Management bij de overheid. Ook wordt aandacht geschonken aan de persoonlijke vaardigheden zoals Mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en Beroepsethiek.  De UVOF-opleiding duurt 10 maanden en alle vakken worden afgesloten met een schriftelijk tentamen.

NIEUWSBERICHTEN