vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
FINANCIËN


Financiën houdt werkoverleg begrotingsuitvoering

15-02-2013

Financiën houdt werkoverleg begrotingsuitvoering

Het ministerie van Financiën hield op 15 februari 2013 een werkbespreking over de begrotingsuitvoering in het Cladgebouw. Het doel van de meeting was om de geïdentificeerde knelpunten in de praktijk te bespreken en oplossingen aan te dragen, hetgeen tot meer efficiëntie, eenduidigheid en transparantie moet leiden. Aan de bijeenkomst hebben vertegenwoordigers van de vakministeries, De Nationale Assemblee, kabinet van de president en de vicepresident en functionarissen van het ministerie van Financiën deel genomen.

De uitvoering van de begroting vindt plaats van 1 januari tot en met 31 december. Volgens de Financiëndirecteur, Liane Pinas - Halfhide is het noodzakelijk om periodiek een werkoverleg te voeren met verantwoordelijke functionarissen over het begrotingsproces van de overheid. "De werkbesprekingen zijn belangrijk om tot de juiste en adequate administratieve uitvoering te geraken van de begroting conform de Comptabiliteitswet en het Comptabiliteitsbesluit", zegt Pinas. 

Charts of Accounts en FreeBalance

Tijdens de meeting kwam ook aan de orde dat Financiën bezig is met de invoering van de Chart of Accounts (grootboekrekeningen stelsel) en FreeBalance. De ministeries van Onderwijs en Volksontwikkeling, Financiën en Openbare Werken (OW) nemen deel aan de eerste fase. Rudie Breeveld, hoofd Financiële en Comptabele Zaken directoraat Civiel Technische Werken van OW vindt de samenkomst een goede ontwikkeling. "Is een voldoening dat dit nu gebeurd. We zijn als pilotministerie betrokken bij het begin van de implementatie van FreeBalance. Wij kunnen direct aangegeven hoe wij bepaalde zaken anders willen zien", geeft Breeveld aan. 

Ook vindt hij dat het huidig systeem, "FINIS", beperkte mogelijkheden heeft. "Het FINIS - systeem is heel traag. Wij werken in het Begroting Uitvoering en Controle systeem als ondeel van FINIS. Je kunt er geen gegevens krijgen op afdelingsniveau. Je kunt dus geen financiële verslagen krijgen. Dat is een van de grote handicaps", stelt Breeveld. Het  nieuw systeem, FreeBalance zal tot betere resultaten leiden, dan wat wij nu hebben concludeert Breeveld. "Het heel financieel gebeuren van jou ministerie kan je volgen met het nieuw systeem. Er zal een betere administratie gevoerd worden van de projecten", zegt hij.

Mankoe Bidjaikoeman, hoofd Begroting en Financiële Zaken Justitie, is ook blij met deze ontmoeting.      "Het is een heel goed besluit. Er zijn een heleboel knelpunten. Er moeten uniforme regels komen voor alle diensten om de declaraties af te handelen en hoe projectgelden aan te vragen",vult Mankoe aan.  Ook verwacht hij dat de minister van Financiën de geïdentificeerde problemen structureel zal aanpakken. Voorgesteld is om dit overleg twee keer per jaar te organiseren en wel in het eerste en laatste kwartaal van het jaar.

NIEUWSBERICHTEN