Belastingdienst leidt taxateurs op

28-02-2013

De Inspectie der Directe Belastingen heeft vijf taxaters  erbij op de afdeling Huurwaarde.  Voor de Belastingdienst is het een hoogtepunt, dat alle cursisten de eindstreep hebben behaald. Het is voor het eerst voorgekomen, dat  de gehele groep de interne opleiding succesvol heeft afgerond. De buitendienstambtenaren zijn nu in staat om zelfstandig  taxaties te verrichten op onroerende goederen. De geslaagden namen op 22 februari 2013 hun diploma in ontvangst.

 

De Belastingdirecteur, Cornelis van Dijk is heel erg trots op de groep."Het is de eerste keer, dat er een slagingpercentage van 100 procent is. Jullie hebben heel mooie cijfers gehad. Jullie hebben goed werk verzet", sprak van Dijk de geslaagden toe. Een ander belangrijk  punt is dat de nieuwe taxateurs mee moeten lopen met ervaren collega's. "Alleen de opleiding is niet voldoende. De begeleiding is heel belangrijk om tot betere resultaten te komen", gaf de Belastingdirecteur aan. 

 

Lof

De inspecteur der Directe Belastingen, Joan Makhanlal-Veldhuizen sprak  vol lof over de taxateurs. Zij was heel erg blij en gaf haar blijk van waardering aan. "Ik heb nooit een klacht van de groep gehad. Honderd procent geslaagd, dat is geweldig", benadrukt Makhanlal. Voor haar is het essentieel dat de pas geslaagden bijgestaan worden door de ervaren ambtenaren."We hebben gezien dat er meer uit jullie gehaald kan worden. Nu pas begint het echte werk. Jullie moeten het leren van de anderen. Het is meer dan noodzakelijk dat jullie frequent overleg moeten hebben met collega's, die langer in het vak zitten",stelde het diensthoofd.

 

De bestgeslaagde, Sangeeta Bandhan vond dat de opleiding mooi aansloot op het werk. "Mijn technisch inzicht is verruimd. Ik weet nu waarop ik moet letten om de waarde van een pand te bepalen. Ik draag nu de kennis over de opbouw van de verschillende fasen van een woning. Van de fundering tot en met het dak", vertelde Bandhan. Ook Wendy Moentari  ervoer de studie positief. "Ik weet nu exact een taxatie te meten. Een heel belangrijk aspect bij de waardebepaling is het materiaal waarmee het huis is gebouwd. Je moet letten op de leeftijd van het gebouw, is het  van hout of  van steen en is  het een laag- of hoogbouw", vulde Moentari aan.

 

Communicatie

Voor Bandhan was het vak Mondelinge  Communicatie ook een grote uitdaging. Meestal worden mensen boos als ze geconfronteerd worden met de Belastingdienst."Als je ziet dat iemand geïrriteerd is, moet je ze de ruimte geven om te zeggen wat er in hun hart leeft. Je moet wel in de rust blijven. Nadat ze gekalmeerd zijn, verstrekken ze wel de juiste gegevens", concludeerde Bandhan. Moentari deelde eveneens de mening dat een belastingambtenaar zich moet beheersen. "Onder alle omstandigheden moet je kalm blijven, want niet een ieder weet wat huurwaardebelasting inhoudt en waarom ze het moeten betalen", zei de nieuwe taxateur.

 

Ook voor het hoofd Opleidingscentrum Financiën, Mahinder Gobardhan, was het een moment van blijdschap om  het resultaat van de evaluatie  te presenteren."Voor wat  de vakinhoud en het lesmatteriaal betreft geven de cursisten de hoogste waardering aan de modules Huurwaarde, Beroepsethiek en Inleiding Belastingrecht", bevestigde Gobardhan. Tevens wensen de nieuwelingen regelmatig bijgeschoold te worden over de veranderingen in de bouw op het technisch gebied, de vernieuwingen van de materialen en meer communicatieve trainingen te volgen.

 

Het curriculum bestond uit de technische vakken: Huurwaardebelasting, Taxatieleer, Bouwkunde, Bouwkundig Tekenen, Bestek en Begrotingen en Inleiding Belastingrecht. Los van het technisch gedeelte is ook aandacht geschonken aan de persoonlijke vaardigheden van de cursisten. "Zij  zijn onderwezen in Beroepsethiek, Schriftelijke Uitdrukkingsvaardigheid en Mondelinge Communicatie", voegde Gobardhan eraan toe. De taxatieopleiding heeft 1 jaar en 6 maanden geduurd.

NIEUWSBERICHTEN