Overheid


Bekendmaking Vrijstellingenbeleid 2016

03-05-2016

De waarnemend directeur der Belastingen maakt het volgende bekend:

Conform de Wet Tarief van Invoerrechten, de Mijnbouwwet, de Wet Omzetbelasting en de Wet op het Statistiekrecht, kan op aanvraag gehele of gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten, omzetbelasting en statistiekrecht worden verleend. Het vrijstellingenbeleid is verder uitgewerkt in diverse lagere regelgevingen waaronder het Grondstoffenbesluit en de Beschikking ‘voorwaarden en voorzieningen voor gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten’.

Bovengenoemde wet- en regelgevingen geven de minister van Financiën de bevoegdheid om beleid te maken omtrent het vrijstellingsregime, waaronder het vaststellen van vrijstellingstarieven.

In het kader hiervan wordt met ingang van 1 juni 2016 naast het verlenen van gehele vrijstelling bij de heffing van omzetbelasting, ook gedeeltelijke vrijstelling verleend.

Aan belanghebbenden wordt gevraagdhiermede rekening te willen houden.

Waarnemend. directeur der Belastingen,

Drs. Winston W. Wirht

Afdeling Voorlichting Financiën

NIEUWSBERICHTEN