Leiding van het Nationaal Leger

Adolf

Kolonel Adolf Jardim

(Plaatsvervangend Bevelhebber van het Nationaal Leger)

 

Letterboom

Luitenant Kolonel Egmond Letterboom

(Chefstaf van het Nationaal Leger)

 

Acton

Luitenant Kolonel Marino Acton

(Commandant Marine)

 

Karto

Luitenant Kolonel Robert Kartodikromo

(Commandant Luchtmacht)

 

Axel2

Luitenant Kolonel Henri van Axeldongen

(Commandant Landmacht) 

 

Ganpat

Luitenant Kolonel Maipath Ganpat

(Commandant Militaire Politie) 

 

TAKEN VAN HET NATIONAAL LEGER

De taak van het Nationaal Leger is het verdedigen van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Suriname tegen buitenlandse gewapende militaire agressie. Dat wil zeggen de verdediging van niet alleen het grondgebied maar ook de territoriale wateren en het luchtruim daarboven.

Het Ministerie van Defensie bestaat uit het beleidscentrum en het operationeel deel (het Nationaal Leger) die samen de defensieorganisatie vormen.Het Ministerie van Defensie kent geen departementen. Er zijn wel verschillende diensten en eenheden. Het beleidscentrum is verantwoordelijk voor de zorg van de krijgsmacht opdat deze tijdig en adequaat op een efficiënte en effectieve wijze haar bij wet opgedragen taken kan uitvoeren. (Missie)

Het verlenen van bijstand aan internationale organisaties, indien en voor zover daartoe door het bevoegde gezag opdracht wordt gegeven.
Dit komt bijv. Voor bij humanitaire operaties van de Verenigde Naties.

Het verlenen van bijstand bij het voorbereiden en uitvoeren van projecten in verband met de sociaal-economische ontwikkeling van suriname dan wel het verlenen van hulp aan andere overheidsorganen daarbij.
Defensie heeft een verkavelingsproject te Commewijne ontwikkeld waardoor ruim 2000 mensen aan een stuk bouwrijpe grond zijn geholpen.

Het verlenen van bijstand bij de bewaking van de economische zone en het continentaal plateau.
De marine patrouilleert regelmatig in onze wateren teneinde zaken zoals illegale visvangst tegen te gaan.

Het verlenen van hulp en bijstand ter voorkoming van rampen en ongevallen en de bestrijding van de gevolgen daarvan.
De operatie Falawatra waarbij er hulp geboden moest worden aan de binnenlandbewoners vanwege  overstromingen. 

Het verlenen van bijstand aan de politie wanneer erom gevraagd wordt.
Denk bijvoorbeeld aan de operatie Veilig Suriname. De binnenlandse veilligheid behoort primair tot een van de taken van het KPS. Echter kan het leger ook hierbij ingezet worden.

Het bewaken van de grenzen volgens de geldende regels.
Er zijn verschillende kazernes en detachementen in de verschillende districten waaronder de Memre Boekoe Kazerne(Paramaribo), de Marine basis(district Wanica), de Luchtmacht basis (Paramaribo)  het Opleidingscentrum voor rekruten namelijk de Ayoko-kazerne en het detachement Zanderij. Te Albina onze oostelijke grenspost, de Akontoe Velantie-kazerne, in Nickerie de westelijke grenspost, de Professor Dr. Ali-kazerne en aan de Kennedy Highway te Concordia  de Sgt 1 Martowidjojo Kazerne. Er zijn ook diverse detachementen en de zogenaamde kleine posten verspreid over heel Suriname in de districten Sipaliwini, Saramacca, Brokopondo en Para. Maar ook de bescherming van belangrijke objecten zoals de Afobakkadam of de brug over de Coppenamerivier behoort tot de beschermende taak.

Bijzondere taken: 

Het Nationaal Leger is belast met de verdediging van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Suriname tegen buitenlandse gewapende militaire agressie. Daarnaast zijn er bijzondere taken 

(SB. 1991 no 78 )