Diensten

Volgens de Grondwet voert de President van de Republiek Suriname het opperbevel over de strijdkrachten. De Minister van Defensie is belast met het beheer over en de toezicht op de uitoefening van de taken van het leger. De bevelhebber is belast met bevelvoering van het leger. Wij kennen binnen het leger: de Landmacht, de Luchtmacht, de Marine en de Militaire Politie.

 

De taak van het Nationaal Leger is het verdedigen van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Suriname tegen buitenlandse gewapende militaire agressie. Dat wil zeggen de verdediging van niet alleen het grondgebied maar ook de territoriale wateren en het luchtruim daarboven.

 

Het ministerie van Defensie bestaat uit het beleidscentrum  en het operationeel deel (het Nationaal Leger) die samen de defensieorganisatie vormen. Het ministerie van Defensie kent geen departementen. Er zijn wel verschillende diensten en eenheden.  Het beleidscentrum  is verantwoordelijk voor  de zorg voor de krijgsmacht opdat deze tijdig en adequaat op een efficiënte en effectieve wijze haar bij wet opgedragen taken kan uitvoeren. (Missie)