Overheid


VORMING MARINEPERSONEEL TE BOXEL

19-06-2013


Wie in het leger carrière wil maken zal
zich moeten blijven scholen. De tijd dat je zonder meer een bevordering kreeg
is allang voorbij. In de meeste gevallen biedt de defensieorganisatie
opleidingen aan die passen bij het werk dat de persoon doet. Hierna wordt de
mogelijkheid geboden om specialistische opleidingen te volgen.


Bij de Marine te Boxel bijvoorbeeld is
het momenteel een en al bedrijvigheid. Niet minder dan  70 soldaten volgen de Elementaire Marine
Vorming (EMV). Zij hebben eerder dit
jaar de Elementaire Algemene Opleiding (EAO) gevolgd, een basisopleiding voor iedereen
die militair wil worden, ongeacht welke scholing hij of zij achter de rug heeft.
Op de EMV, die ruim 12 weken duurt, komen de basisvaardigheden die specifiek
nodig zijn om op de marineschepen te kunnen werken aan de orde, de zogenoemde verbindingssystemen.
Het gaat in deze om systemen zoals armseinen en lichtseinen. Ook leren de
soldaten te bepalen waar een boot zich bevindt alsook hoe zij boodschappen
moeten doorsturen bijvoorbeeld het doorgeven van een weerbericht en de diverse
aanvaringsreglementen.


Volgens de Eerste Luitenant Reginald
Karwofodi, gezagvoerder en tevens instructeur bij de Marine, moet het personeel
dat bij de Marine te werk is gesteld over deze kennis beschikken. Niet alleen
om het werk goed te doen, maar soms is het een kwestie van overleven op de
rivier of op zee.  Soldaat Nancy Eduard,
cursist op de EMV, is heel trots dat zij deze opleidingen mag volgen. Zij wil
graag nautisch officier worden. Dat zij vrouw is, maakt volgens haar niets uit.
"Ik zal gewoon mijn best doen zoals ieder ander om dat doel te bereiken", zegt
ze serieus. Daarvoor zal zij nog even verder moeten studeren. Maar trots en
enthousiast als ze is, zal dat zeker lukken.

NIEUWSBERICHTEN