Overheid


Voor het eerst een Brigade-generaal

11-02-2014

Op dinsdag 4 februari 2014 is kolonel Ronni Benschop door president Desire Bouterse, die tevens opperbevelhebber van het Nationaal Leger is, beëdigd tot bevelhebber en bevorderd tot brigade-generaal. Deze plechtigheid heeft zich op de appelplaats van de Memre Buku Kazerne voltrokken. Deze bevordering heeft voor het eerst in de Surinaamse geschiedenis plaatsgevonden. Vermeldenswaard is dat in een staatsbesluit van 1976 artikel 1 er al opgenomen was van uitbreiding van rangen van de Krijgsmacht en dat het nu een feit is. Gelet op de verschillende prestaties van deze opperofficier vooral gedurende zijn periode als plaatsvervangende bevelhebber is deze officier in aanmerking gekomen voor deze hoge functie. De president geeft in zijn toespraak aan dat er een hoge verwachting is van deze officier. "Gelet op de jarenlange verwaarlozing van het Nationaal Leger is upgrading van deze organisatie een van de zaken die op de prioriteiten lijst moet komen bij deze generaal" geeft de opperbevelhebber aan. Vervolgens zegt de president dat kolonel Hedwig Gilaard in de eerste jaren van dit kabinet het aan den lijve heeft ondervonden dat het geen gemakkelijke taak is, maar wel een goede basis heeft achter gelaten voor Benschop. Ook verwacht Bouterse van Benschop dat hij ervoor zorgt dat het Nationaal Leger zichtbaar wordt op het totale grondgebied van Suriname. De minister van Defensie, Lamure Latour geeft aan dat het leger de afgelopen 15 jaren sterk is verwaarloosd en daarom een aanzet is gegeven om in een hogere versnelling de beleidsdoelen te bereiken. Het traject is al ingezet voor de directe uitvoering van carrièreopleidingen voor manschappen onderofficieren en officieren, implementatie van een gezonde doorstroom, door mutatie van andere functionarissen in functies en op verschillende posten, uitvoering van verschillende werkprocessen met betrekking tot het uitvoerend financieel en logistiek beleid en de dagelijkse besprekingen van de leiding van het Centraal Kantoor en die van het Nationaal Leger m.b.t de toekomst van het leger.

NIEUWSBERICHTEN