VAO lichtingsploeg 2016 – 02

16-09-2016

Op woensdag 14 september hebben 110 soldaten, bestemd voor de Infanterie, zich in de Memre Buku Kazerne aangemeld voor de Voortgezette Algemene Opleiding (V.A.O.). Tijdens de elementaire opleiding hebben de soldaten de basis militaire vaardigheden geleerd. Zij hebben kennis gemaakt met het militair zijn en leren wennen aan de grote veranderingen hierdoor in hun leven. Na registratie is de groep per wegtransport verplaatst naar Zanderij voor de drie maanden durende V.A.O. in de Ayoko Kazerne en omgeving. Deze opleiding richt zich op de vaardigheden die nodig zijn om uit te voeren in de militaire beroepsmatige specialiteit als infanterist. De soldaten worden gehard en getraind tot gevechtsmilitair.

Tijdens de gehele V.A.O. staat de militaire vorming centraal. Ze moeten niet alleen over de kennis en vaardigheden beschikken die benodigd zijn voor het werk als militair, ze moeten ook militair zijn en denken. Bij het militair zijn, horen wapens. Tijdens deze opleiding worden zij onderricht in het gebruik van alle wapens. Verder is er een aparte gevechtsopleiding en  worden de soldaten opgeleid om in missies te opereren. Dit werk kan leiden tot levensbedreigende situaties waarin moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. De opleiding zorgt ervoor dat ze hierin getraind worden.

De onderdelen waarin verder getraind wordt zijn onder andere bivak, exercitie, hindernissen, kaartlezen, in- en uitstijgen van militaire voertuigen, militaire ethiek en overleving. Ook wordt aandacht besteed aan mentaal en fysiek zware, grensverleggende activiteiten. De opleiding is afgestemd op het Surinaams grondgebied, waardoor er een uitgebreide jungle opleiding en korjaal training wordt verzorgd. Hun uithoudingsvermogen dat tijdens hun elementaire opleiding is opgebouwd, zal zich bij de lange marsen van de V.A.O. moeten bewijzen.

Bij afsluiting van de V.A.O. zullen de soldaten hebben geleerd om onder alle omstandigheden te overleven.

NIEUWSBERICHTEN