US Seminar “Personnel Recovery” bij Defensie

02-02-2016

Op 2 en 3 februari 2016 is Defensie gastheer geweest voor een seminar Personnel Recovery (PR); het redden van personen uit een ramp- of vijandelijk gebied. Dit seminar is onder auspiciën van de Amerikaanse ambassade h.t.l. georganiseerd. Het bood een forum voor het bediscussiëren van procedures en methodologieën, die kunnen bijdragen tot mogelijke gezamenlijke PR-operaties tussen daarvoor in aanmerking komende diensten.

Het seminar is voortgevloeid uit het defensiesamenwerkings-verband met de Verenigde Staten van Amerika. Aanvankelijk was het bedoeld voor het Nationaal Leger. Na beschouwing van de te behandelen thema’s heeft het Ministerie van Defensie het echter wenselijk geacht om veiligheids- en reddingsdiensten binnen de overheid daarbij te betrekken. De bedoeling is om deze diensten tools aan te reiken om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op calamiteiten.

Vertegenwoordigers van diverse diensten zijn hiervoor bij elkaar gekomen, namelijk het Nationaal Leger, het Bureau Nationale Veiligheid, het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbestrijding, het Korps Politie Suriname, het Korps Brandweer Suriname, het Surinaamse Rode Kruis, de Surinaamse Luchtvaartdienst en CASAS.

2 leden van de J3 Personnel Recovery Team van de U.S. Southern Command zijn voor dit seminar naar Suriname afgevaardigd. Op de eerste dag hebben zij hun kennis en ervaring gedeeld over de capaciteiten en tactieken, technieken en procedures (TTPs).

Op de tweede dag zijn de Surinaamse deelnemers in de gelegenheid gesteld hun ervaring op dit gebied uit te wisselen, regionale overwegingen hierbij mee te nemen en andere belangrijke onderwerpen aan te dragen.

NIEUWSBERICHTEN