UITREIKING HERINNERINGSINSIGNE EX-TRISSERS

23-09-2016

27 augustus 2016 was een heel belangrijke dag voor de ex-Trissers in Nederland. Op deze dag is de TRIS herinneringsinsigne voor het eerst uitgereikt. Dit, na bijkans 40 jaar nadat de Troepen in Suriname (TRIS) is opgehouden te bestaan vanwege de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. Het is de enige herinneringsinsigne voor zij die dienden bij de TRIS en goedgekeurd door Defensie Nederland.

Defensie Suriname was op uitnodiging van de Stichting Triskontakten bij deze reünie in Nederland, vertegenwoordigd door kolonel b.d. drs. J. Justus Hew A Kee, wnd. directeur van het Dr. F.A.C. Dumontier Hospitaal.

De reünie vond plaats in de Johannes Postkazerne te Havelte – Nederland. Op de appélplaats stonden in totaal bijkans 750 man opgesteld, onderverdeeld in eenheden.

De ceremonie begon met het intreden van het vaandel van het Regiment Infanterie Oranje Gelderland, de eenheid vanwaar de TRIS militairen naar Suriname toe werden gedetacheerd. Na het afspelen van het Nederlands volkslied werd het programma vervolgd met toespraken, waaronder een toespraak van de Surinaamse afgezant, kolonel b.d. Hew A Kee.

Tijdens het dodenappél werden de namen van militairen, overleden in Suriname, voorgelezen. Hierna werd het signaal taptoe gespeeld, aansluitend met 1 minuut stilte. Na dit onderdeel werden kransen gelegd bij het TRIS-monument; namens het Surinaamse Ministerie van Defensie door kolonel b.d. Hew A Kee en Kapitein b.d. Guido Silvester.

Het programma werd vervolgd met het uitreiken van de TRIS herinneringsinsignes. De uitreiking vond plaats aan hen die in de periode 1945 – 1975 in Suriname hebben gediend en zich voor deze reünie hadden aangemeld. Aan hen die het leven lieten tijdens hun diensttijd, werd de insigne postuum uitgereikt aan de meest dichtbij nabestaande. De speciale TRIS herinneringsinsigne voor gewonden zal worden uitgereikt aan hen, die na hun periode in Suriname zowel geestelijk als lichamelijk gewond naar Nederland zijn teruggekeerd. De insigne is tevens uitgereikt aan personen, die zich bijzonder hebben ingezet voor de Troepenmacht in Suriname.

Kolonel b.d. Hew A Kee werd als ex-trisser ook onderscheiden met een insigne.

Het ceremonieel gedeelte eindigde met het spelen van het Surinaams volkslied en het uittreden van het vaandel van het Regiment Infanterie Oranje Gelderland.

De dag werd afgesloten met een lunch voor alle aanwezigen en men kon ook genieten van een exposé van materiaal in gebruik tijdens de TRIS periode in Suriname. Een muziekgroep van Surinamers in Nederland bracht tropische muziek ten gehore, waarvan de aanwezigen zichtbaar genoten.

Het ligt in de bedoeling om de TRIS herinneringsinsigne tijdens het jaarlijks bezoek van de leden van Triskontakten aan Suriname in november a.s., uit te reiken aan de Surinaamse president en de minister van Defensie. In dezelfde periode zal deze insigne op de TRIS-dag in de Memre Buku Kazerne aan de geregistreerde Suri-Trissers worden uitgereikt.

 

(Bron: verslag kol.b.d. J. Hew A Kee)

 

 

 

TRIS Uitleg 2 (1)

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBERICHTEN