Overheid


TOP DEFENSIE DISCUSSIEERT OVER OTAS VOOR HET NATIONAAL LEGER.

05-03-2013

Topfunctionarissen van Defensie hebben op 27 en 28 februari 2013 tijdens een workshop met elkaar van gedachten gewisseld over de instelling van de organisatietabellen en autorisatiestaten

( OTAS) voor het Nationaal Leger. Met de OTAS kan de Defensieorganisatie komen tot de juiste invulling van materieel en menskracht binnen het Nationaal Leger.

 

Volgens minister Lamuré Latour zijn de taken van het Nationaal Leger in de afgelopen jaren zowel in veelheid als in zwaarte toegenomen. Vroeger waren die taken afgestemd op de primaire taak, terwijl het leger nu wordt ingezet bij de uitvoering van de zogeheten bijzondere taken, waarbij bijstandsverlening aan vooral overheidsinstanties de boventoon voert. Om aan de hoge eisen te voldoen, moet het leger uiteraard goed toegerust zijn; de taken duidelijk bekend zijn bij elke militair en de juiste personele en materiële aantallen zijn vastgesteld en beschreven en ook nauwgezet worden bijgehouden.

 

De opperbevelhebber, President Desiré D. Bouterse, heeft in zijn ontwikkelingsvisie voor Suriname het leger een belangrijke taak toebedeeld bij het verwezenlijken van de ontwikkelingsdoelen, benadrukte minister Latour bij de opening van de workshop.

Er zal daarom de nodige aandacht besteed worden aan het wederom in glorie brengen van het Nationaal Leger."Een leger met ontwikkelingstaken, dat zich beweegt in een globaliserende wereld, waarin aspecten van interne en externe veiligheid steeds anders worden gedefinieerd, zal zich moeten beraden of zijn huidige toestand nog appelleert aan de steeds veranderende tijd", zei de bewindsman.

Tijdens de workshop hebben de officieren gediscussieerd over diverse thema's zoals: het internationaal defensiebeleid, het nationale veiligheidsbeleid en het militair strategisch beleid. Ook de taakstelling van het leger werd onder de loep genomen.

 

NIEUWSBERICHTEN