Overheid


SURINAME EN VN WERKEN SAMEN AAN VEILIG BEHEER WAPENS

26-02-2013

Suriname krijgt mogelijk assisentie bij de vernietiging van wapens. In verband daarmee hebben experts van de Verenigde Naties een inventarisatie gemaakt van de opslagfaciliteiten en onze wetgeving  met betrekking tot lichte wapens, handvuurwapens, explosieven en munitie. De delegatie die van 18 tot 22 februari in Suriname vertoefde heeft presentaties gehouden en de diverse opslagplaatsen, ministeries en instanties bezocht.

 

De verwachting is dat deskundigen,die werken voor de United Nations Office for Disarmament'sRegional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean (UNLIREC) aan de hand van de verkregen informatie tot een evenwichtig beeld  zullen komen en  Suriname een geschikt ondersteuningspakket zullen aanbieden. Een onderdeel van het onderzoek was de stand van zaken met betrekking tot de opslag en het beheer van in beslag genomen wapens.De experts hebben zelf kunnen waarnemen welke mechanismen er in Suriname bestaan die moeten voorkomen dat wapens, explosieven en munitie in de illegale handel terecht komen.  Remi Vezina, technisch adviseur van UNLIREC, geeft aan  niet de indruk te hebben dat iemand zomaar met een wapen de deur van een opslagplaats kan uitlopen,of dat een depot de lucht in kan vliegen.

 

De Surinaamse overheid onderneemt op vele vlakken acties om de illegale handel in handvuurwapens en lichte wapens in te dammen. Enkele voorbeelden van deze inspanningen zijn

de verscherping van de controle op de naleving van de Vuurwapenwet, waarbij vanuit het Parket van de Procureur-generaal de verstrekking van vuurwapenvergunningen streng wordt beheerd. Voorts is het Korps Politie Suriname, in vele gevallen in samenwerking met het Nationaal Leger, sinds enige tijd ertoe overgegaan om controleposten op te zetten langs belangrijke wegen die naar de hoofdstad leiden, waarbij voertuigen en personen ondermeer gecontroleerd worden op het hebben van'ongedekte' vuurwapens.  Maar ook de verschillende gezamenlijke patrouilles van politie en leger in diverse delen van het land kunnen in dit verband genoemd worden.

 

Het bezoek van de vorige week betrof de 2e fase van de "Caribbean Firearms Stockpile Management and Destruction Assistance Package". In de eerste fase heeft de UNLIREC een groep van 9 Caraibische landen uitgelicht, met name Antigua en Berbuda, de Bahamas, Belize, de Dominicaanse Republiek, Grenada, Jamaica, Sint Lucia, Sint Vincent en de Grenadines en Trinidad en Tobago.  In deze 9 landen is de UNLIREC te werk gegaan om daarna het programma in de resterende Caraibische staten te implementeren.Het einde van de eerste fase gold meteen ook als meetmoment. Er is toen een workshop geweest in Barbados, waarbij de landen die in de eerste fase geselecteerd waren samen met de resterende Caraibische landen bijeen zijn geweest om het actieprogramma te evalueren. De landen die in de tweede fase van het project zouden volgen,hadden dus meteen de gelegenheid om uit de 'lessons learned' het nodige op te steken. Suriname is op schema met haar huiswerk. Suriname was op tijd gereed om de missie die de inventarisatie  moest doen te ontvangen.

 

Hoewel de resultaten van de inventarisatie afgewacht moeten worden,kan nu reeds gesteld worden dat het actieprogramma Suriname bruikbare resultaten zal leveren:

a.Een nulmeting; de nulmeting zal Suriname inzichten verschaffen  in de sterke en zwakke kanten op het gebied van de opslag, het beheer en de vernietiging van wapens,munitie en explosieven.  De nulmeting sluit aan bij de internationaal gestelde normen op dit stuk.

b.Een Nationaal Actieplan; Het Nationaal Actieplan is een verbetertraject om tot het gewenste

    niveau te geraken.

c.Training; Er zal door middel van trainingen,bestemd voor nationale counterparts,aan

    capaciteitsversterking met betrekking tot de effectieve vernietiging van wapens en munitie

    worden gedaan.

d.Materiële-en technische assistentie: UNLIREC zal materiële-en

    technische assistentie verlenen om tot een effectief beheer en eventueel de effectieve

    vernietiging van wapen en munitievoorraden te geraken.

 

Voor deze missie waren er diverse actoren die belangrijk genoemd kunnen worden:

Het ministerie van Defensie, vertegenwoordigd door de directeur, die tegelijk ook de focalpoint voor de UNLIREC in Suriname is, het Parket van de Procureur-generaal, het Bureau Nationale Veiligheid, het Korps Politie Suriname en het Nationaal Leger, het gevangeniswezen, de douane, en de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname. Het hoofd van de delegatie,Juliet Salomon,prees de openheid van de autoriteiten tijdens het bezoek.

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBERICHTEN