Stichting Nazorg Dienstplichtigen en ex-militairen wordt gepromoot (1)

24-06-2016

Om de Stichting Nazorg Dienstplichtigen en ex- militairen te promoten heeft de directeur van de stichting, majoor Jerrel Julen, op dinsdag 7 juni een pilot sessie gehouden. Deze sessie werd gehouden voor de kapiteins in opleiding van de voortgezette officiersklas. In deze klas van de Voortgezette Officiersschool (VOS) worden militaire officieren opgeleid voor een functie waaraan de rang van majoor gekoppeld is.

Majoor Julen heeft tijdens de informatiesessie aandacht besteed aan de taken van de stichting, maar ook aan de huidige stand van zaken met betrekking tot de nazorg van ex-militairen. Aan de hand van de vragen die gesteld werden, bleek al gauw dat de kapiteins onvoldoende bekend waren met het werk van deze stichting, zegt Julen. Tijdens de vragenronde constateerde hij, dat zij de indruk hadden dat de stichting zich alleen bezig houdt met het uitkeren van de maandelijkse resocialisatie toelage aan ex-militairen. Het werk van deze stichting omvat echter veel meer.

Julen benadrukt dat de stichting zich niet alleen buigt over de problemen van de ex- militairen die hebben gevochten tijdens de binnenlandse oorlog, maar zich inzet voor alle geregistreerde ex-militairen.

De stichting is voornemens binnenkort een voorlichtingscampagne te organiseren. Vanaf de instroom van militairen zal voorlichting over de stichting gegeven worden. Er zullen hiervoor speciale folders en brochures worden ontworpen.

De Stichting Nazorg Dienstplichtigen en ex-militairen, opgericht in 1980, verleent nazorg aan dienstplichtigen en ex-militairen van de defensieorganisatie. In dit verband onderhoudt de stichting contacten met werkgevers om ex-militairen in het arbeidsproces te doen opnemen. Verder kunnen ex-militairen in aanmerking komen voor een overbruggingstoelage, scholing en elke andere vorm van hulp om hun re-integratie in de samenleving te vergemakkelijken. Het stichtingsbestuur is doende om onder andere een aantal zaken met betrekking tot de steunverlening aan de doelgroep te formaliseren. 

NIEUWSBERICHTEN