Statement minister van Defensie i.v.m. verkeersveiligheidsmaand (1)

15-08-2014

Uit ongevalanalyses weten we dat  er regelmatig ernstige tot zeer ernstige verkeersongevallen plaatsvinden. De cijfers hiervan zijn snel te produceren maar het leed, veroorzaakt door een ongeval, valt niet in cijfers uit te drukken. Een ernstig verkeersongeval verandert het leven van de hele omgeving van het slachtoffer. Daarom schaart het ministerie van Defensie zich achter de ambitie van de regering om het aantal verkeersincidenten in ons land, in het bijzonder aanrijdingen met permanent letsel van het slachtoffer of een dodelijke afloop, te verminderen. Ieder slachtoffer is er één te veel. Extra inspanningen op het gebied van de verkeersveiligheid zijn dan ook vereist.

Het is goed dat iedere weggebruiker zich er rekenschap van geeft, dat hij een verantwoordelijkheid heeft voor niet alleen zijn eigen veiligheid, maar ook voor die van zijn medeweggebruikers. Of u nu voetganger bent of automobilist, (brom)fietser of motorrijder, van een ieder wordt gevraagd zich te gedragen in het verkeer met respect voor de medeweggebruikers. De Politie heeft haar taken in dit verband en ik, als minister van Defensie, ben verheugd en er trots op, dat mijn manschappen de Politie mogen ondersteunen bij het toezien op het naleven van de regels die voor alle weggebruikers gelden. Maar ook als er geen Politie in de buurt is, wordt er verantwoordelijkheid van u, van ons allen, gevraagd.

Het ministerie van Defensie vindt het aanleren van juist (verkeers)gedrag een belangrijk principe om de verkeersveiligheid te bevorderen. Daarom zal er voor het personeel een brochure worden uitgebracht met wenken van de verkeerspolitie. Maar het moet natuurlijk niet alleen blijven bij ons personeel. Iedereen moet zich gedragen als een verkeersveilige weggebruiker.

Met elkaar naar een maatschappij, waar veiligheid een norm is en de mens centraal staat!

NIEUWSBERICHTEN