SCHENKING CHINA VAN ROLLEND EN VAREND MATERIEEL AAN DEFENSIE (1)

28-06-2016

Het Chinese Ministerie van Defensie heeft ook dit jaar een geschenkzending gedaan aan de Surinaamse defensieorganisatie. De Chinese ambassadeur Jinxiong Zhang deed op zondag 26 juni 2016 de ceremoniële overdracht aan minister Benschop. De schenking bestaat uit 3 vaartuigen, 17 voertuigen en reserveonderdelen.

Volgens de ambassadeur komen de geschenkzendingen voort uit de vriendschapsbanden van veertig jaar tussen beide natiën. De Volksrepubliek China levert materieel naar wens en behoefte van de defensieorganisatie. Om adequaat en langdurig gebruik te maken van het materieel is onderhoud hiervan heel belangrijk. Er is daarom een training gekoppeld aan deze overdracht voor gebruik en onderhoud van het materieel. Hiervoor zal een technisch team uit China theoretisch en praktisch onderricht verzorgen aan technici van de Landmacht en de Marine hoe met het specifieke materieel om te gaan.

De ambassadeur sprak de hoop uit dat beide partijen de trainingen succesvol afronden. Hij adviseerde minister Benschop om nu reeds te beginnen met de planning voor de geschenkzending voor 2017.

Minister Benschop bedankte de ambassadeur voor de steun die de Volksrepubliek China, ook in deze moeilijke tijden aan de defensieorganisatie verleent. Het materieel zal de defensieorganisatie in staat stellen zijn taken beter uit te voeren en ondersteunende werkzaamheden te verrichten. Hij rekent erop dat de vriendschap tussen beide natiën zal blijven bestaan en vergroot wordt. Volgens hem is de bilaterale relatie tussen de beide defensieorganisaties hiervoor immers een brug met sterke pilaren. Minister Benschop deed een beroep op de ambassadeur om namens de President van de Republiek Suriname speciale dank uit te brengen aan de Chinese President.

De fysieke overdracht van de voertuigen heeft plaats gevonden op de luchtmachtbasis en die van de vaartuigen op de marinebasis. De waarnemend commandant Marine, majoor F. Blokland, memoreerde dat precies acht jaar geleden voor het eerst een bezoek van een Chinese Admiraal aan de Marine is gebracht.

Op verzoek van minister Benschop zal het Chinees technisch team bij deze gelegenheid in Suriname ook een complete inspectie doen van een eerder geleverd vaartuig, dat defect is geraakt. Indien reparatie direct mogelijk is, zullen die werkzaamheden worden uitgevoerd. Anders zullen noodzakelijke onderdelen bij de volgende zending worden meegenomen.

Van 25 juni tot 4 juli 2016 worden 15 technici van de Landmacht en 15 van de Marine op locatie getraind per type voertuig c.q. vaartuig. De trainingen zullen worden afgesloten met een test, waarna de trainees een certificaat ontvangen.

OVERZICHT GESCHENKGOEDEREN:
- 3 vaartuigen
- 3 trucks (troepentransport)
- 4 ambulances
- 3 hijskraantrucks
- 5 watertanks
- 2 brandstoftanks

NIEUWSBERICHTEN