Overheid


SCHEIDENDE FRANSE MILITAIRE ATTACHE ONDERSCHEIDEN

15-07-2014

Tijdens een speciale ceremonie is de scheidende niet residerende Franse militaire attaché voor Suriname,  luitenant-kolonel Thierry LOPEZ,  maandag 14 juli j.l. op het Ministerie van Defensie gedecoreerd. Minister Lamuré Latour spelde hem de medaille voor speciale verdiensten in de rang van "Officier" op. Deze onderscheiding werd hem uitgereikt, omdat hij zich vanaf zijn aanstelling in augustus 2011, bijzonder heeft ingezet om de samenwerking tussen Suriname en Frankrijk (Frans-Guyana) te verstevigen dan wel uit te breiden.

Mede dankzij zijn inzet is in 2013 de Eerste Regionale Vergadering inzake Militaire Uitwisseling Frankrijk  (Frans-Guyana) - Suriname georganiseerd. Door zijn ondersteuning vonden de reguliere gezamenlijke patrouilles op de Marowijnerivier vlot voortgang en zijn de schietoefeningen van Franse militairen in Suriname gecontinueerd. Ook bood hij de mogelijkheid voor Surinaamse militairen om op te treden als waarnemer tijdens de operatie "Harpie", waarbij er wordt opgetreden tegen illegale gouddelvers. Luitenant-kolonel LOPEZ is verder een belangrijke voortrekker geweest voor uitbreiding van de deelname van Surinaamse militairen aan trainingen in Frans-Guyana en de bekostiging van daarvan.

Zowel minister Latour als  brigade-generaal Ronni Benschop, Bevelhebber van het Nationaal Leger, onderstreepten het feit dat luitenant-kolonel  LOPEZ  veel heeft kunnen bereiken voor beide defensieorganisaties.

LOPEZ stelde heel blij te zijn met wat hij heeft kunnen bewerkstelligen, maar dat er nog veel te doen is. Hij uitte zijn dankbaarheid voor de ondersteuning die hij van Surinaamse zijde heeft gehad om zijn werk te kunnen doen. Volgens hem zal de aankomst van drie helikopters voor het Surinaams leger nieuwe mogelijkheden scheppen voor de samenwerking. Hij wordt opgevolgd door luitenant-kolonel Laurent Michel René DUCROT.

NIEUWSBERICHTEN