Samenwerking agrarisch bedrijf Nationaal Leger en Ministerie van LVV

22-06-2016

Het Nationaal Leger is in 2015 een samenwerking aangegaan met het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) waarbij militairen, tewerkgesteld op het agrarisch bedrijf von Freyburg te Saramacca, worden getraind. Het doel hierachter is om het leger zoveel als mogelijk zelfvoorzienend te maken. In dit verband hebben 45 soldaten van 10 mei tot 14 juni 2016 meegedaan aan een landbouwtraining, verzorgd door voorlichters van het Ministerie van LVV. De training bestond uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Er werden verschillende onderdelen verzorgd zoals: bemesting, gewasbescherming en composteren.

Op donderdag 16 juni hebben de cursisten uit handen van minister Ronni Benschop hun certificaat in ontvangst mogen nemen. Op deze dag werden ook 3 plantenkassen officieel in gebruik genomen.

Minister Benschop ging tijdens zijn toespraak in op het belang van eigen productie en spoorde de cursisten aan zich volledig hiervoor in te zetten. Na de certificaatuitreiking heeft hij de officiële ingebruikname van de kassen verricht. Hierna kreeg de delegatie, bestaande uit minister Ronni Benschop, de directeur van Defensie Mitchell Labadie en de vertegenwoordiger vanuit LVV, Ashwin Ramdin, een rondleiding in het agrarisch bedrijf.

Het landbouwareaal van het agrarisch bedrijf beslaat 6 hectare grond. Momenteel wordt daarop peper, groente en fruit geteeld, onder begeleiding van de landbouwvoorlichters van LVV.  Sergeant majoor Fernando Reyme, waarnemend commandant van het agrarisch bedrijf, zegt dat het opzetten van de plantenkassen anderhalve maand geduurd heeft. “Het heeft bloed en zweet gekost, maar met behulp van het Ministerie van LVV is het gelukt”. In deze kassen zullen voornamelijk groentesoorten zoals: bloemkool paprika en tomaten worden geteeld. Gezien de huidige weersomstandigheden zijn deze kassen gunstig, omdat de gewassen niet onderhevig zijn aan de weersinvloeden. Momenteel zal de oogst voor eigen consumptie gebruikt worden.

Het totaal areaal van het leger te von Freyburg beslaat 23 hectare grond. In de toekomst zal het bedrijf uitbreiden en ook aan pluimvee- en varkensteelt doen.

NIEUWSBERICHTEN