RONDMARSEN DOOR DE MILITAIRE KAPEL (1)

01-05-2016

De Militaire Kapel van het Nationaal Leger heeft op vrijdag 08 april een aanvang gemaakt met rondmarsen door woonwijken. Deze zijn onderdeel van een Influential campagne van het Ministerie van Defensie. De campagne heeft als doel de defensieorganisatie zichtbaarder te maken in de samenleving, maar tegelijk ook van dienst te zijn. Het rondmarcheren met muziek wordt in de militaire term “Pas regelen” genoemd.

Voor de eerste keer werden buurtbewoners uit de omgeving Geyersvlijt aangenaam verrast met muziek van de Militaire Kapel. “Het Nationaal leger tracht hiermee de gemeenschap te vermaken, maar tegelijkertijd ook het contact tussen burgers en militairen te versterken”. Dit gaf minister Benschop van Defensie aan bij de aankomst van de Militaire Kapel bij de Community Centre, waar hij de kapel en belangstellenden opwachtte. Hij benadrukte het doel van deze activiteit en gaf aan het enorm belangrijk te vinden dat het Nationaal Leger op deze manier een bijdrage kan leveren aan de gemeenschap. Hij doelde op de huidige economische situatie waar een ieder onder gebukt gaat. Door middel van muziek van de Militaire Kapel kan voor enig vertier worden gezorgd.

Op vrijdag 15 april was Latour aan de beurt en 22 april Abra Broki en Beekhuizen.

Des vrijdags zal steeds een andere buurt worden aangedaan en wel vanaf 17.00 uur. Het Nationaal Leger hoopt dat de gemeenschap massaal opkomt om te genieten van goede muziek en zich te vermaken.

NIEUWSBERICHTEN