REUNIE SURINAAMSE JUNGLE WARRIORS

10-05-2016

Surinaamse jungle warriors, die in Brazilië zijn opgeleid, zijn op vrijdag 06 mei in Utopia bij elkaar gekomen. Deze reünie is een initiatief geweest van de Centro de Instruçâo de Guerra na Selva (GIGS) van het Braziliaans leger. Voor deze gelegenheid is kolonel Alcimar, commandant van de GIGS naar Suriname afgereisd. De bedoeling is om de Braziliaans opgeleide jungle warriors in de toekomst op regelmatige basis bij elkaar te brengen en discussies te houden over deze militaire gevechtsvorm.

De Brazilianen houden deze reünies in de landen voor wie zij jungle fighters hebben opgeleid, in Suriname jungle warriors genoemd. Bij deze gelegenheid worden gesprekken op gang gebracht over de opleiding, de output van de jungle fighters, problemen op dit vlak, de verworvenheden en het sociaal leven onderling.

De plaatsvervangend bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel A. Jardim, ontving de “Facao de Guerreiro de Selva”, een speciaal kapmes als statussymbool voor de jungle fighter.  Alle aanwezige jungle warriors hebben een speciale insigne en gevechtshoed ontvangen als symbool van de eerste reünie in Suriname.  De plichtplegingen en militaire ceremonieën op deze avond werden steeds krachtig beëindigd met de kreet “SELVA”, wat “jungle” betekent. Voor de jungle warriors was het verder een avond gevuld met herinneringen.

Kapitein G. Nijbroek heeft samen met wijlen sergeant 1 I. Creebsburg als eerste Surinamer deze opleiding in 1985 gevolgd. Volgens hem was hij mentaal en fysiek goed voorbereid hierop. Van de groep van 59 cursisten waar hij toen deel van uitmaakte, zijn 21 geslaagd. Kapitein Nijbroek heeft de opleiding als zeer leerrijk ervaren. Hij heeft het geleerde al kort na terugkeer in Suriname kunnen toepassen tijdens het gewapend binnenlands conflict.

De Centro de Instruçâo de Guerra na Selva (CIGS) is een jungle gevechtsinstituut, gevestigd te Manaus in de Braziliaanse staat Amazonia. In het kader van de bilaterale samenwerking tussen de legers van de Republiek Suriname en de Federatieve Republiek Brazilië worden sinds 1985 Surinaamse infanteristen in Brazilië tot jungle fighter opgeleid. Van deze
10-weken durende opleiding zijn de zwaarste onderdelen:
- de overlevingstraining, waarbij de cursisten een week in de jungle worden gelaten en
- het concentratiekamp, waarbij de situatie van een krijgsgevangene wordt nagebootst. 

NIEUWSBERICHTEN