REKRUTEN VERHEVEN TOT GEOEFEND MILITAIR

10-09-2014

Op maandag 08 september 2014 is de Elementaire Algemene Opleiding (EAO) van de lichtingsploeg 2014- 01 officieel afgesloten in de opleidingskazerne Ayoko te Bosbivak Zanderij. De groep die op  die op 02 juli 2014  begon met de Elementaire Algemene Opleiding (EAO) is geselecteerd uit een sollicitatiebestand van meer dan 500 personen." De werving en selectie om militair te worden is een zeer strenge procedure waar van alles wordt gevraagd en  getest ". Het leger is een speciale organisatie en  kan  zijn taken alleen met de best geselecteerden uitvoeren. Als hoogtepunt van de ceremonie werden 157 rekruten door de bevelhebber van het Nationaal Leger, brigade generaal Ronni Benschop, verheven in de stand van geoefend soldaat. Ook de bevordering van zeven cadetten tot cadet sergeant vond bij deze gelegenheid plaats. Deze cadetten hebben een universitaire opleiding en dragen allen de titel van bachelor. Zij hebben het wijs besluit genomen om zich aan te sluiten bij de defensieorganisatie. De commandant van de EAO,  kapitein Glenn Kassels, liet aan de diverse kopstukken van het Nationaal Leger en genodigden de ontwikkelingen van deze EAO de revue passeren. De opleiding startte ongeveer 2 maanden terug met 157 mannen en vrouwen. De bevelhebber bedankte de leiding van de EAO en de instructeurs voor het werk, dat is neergezet en geleid heeft tot de aflevering van deze  goed geoefende en getrainde soldaten. Deze zullen op verschillende afdelingen, maar meer nog bij het Infanterie Bataljon, worden ingezet. Hij bedankte tevens de pas verheven soldaten voor hun inzet die geresulteerd heeft in het feit dat zij zich geoefend soldaat mogen noemen. Hij wenste hen verder veel succes toe in hun verdere carrière. Na de plechtigheden konden de pas verheven soldaten hun kunnen demonstreren aan de aanwezigen. Een showpeloton voerde een prachtige exercitie uit, waarna een demonstratie van een aanval op de vijand veel bewondering oogstte. De laatste demonstratie bestond uit het man-to-man gevecht, al dan niet gewapend met geweren, messen en stokken, waar de Oosterse gevechtskunsten de boventoon voerden. Tenslotte konden de nieuwbakken soldaten zich enige tijd met hun relaties informeel verpozen.

NIEUWSBERICHTEN