Overheid


REKRUTEN EAO PRESTEREN GOED

05-03-2013

Kapitein Jozef Afroedoe, commandant van de Elementaire Algemene Opleiding (EAO) is tot nu toe tevreden over de prestaties van de rekruten van de eerste lichting voor 2013. De EAO die op 6 februari 2013 van start ging, zal de komende weken de enthousiaste jonge burgers zowel fysiek als mentaal te Bos Bivak Zanderij (BBZ) vormen tot geoefend soldaat.

De EAO begon met een sportweekend dat de saamhorigheid onder de rekruten moet bevorderen. Daarnaast wordt ook de conditie van de rekruut getoetst. De rekruten die in pelotons zijn ingedeeld, kwamen tegen elkaar uit in de verschillende takken van sport zoals touwtrekken, emmerballen, voetballen en autoduwen. Dit vond plaats onder de deskundige leiding van de Sport Eenheid Nationaal Leger (SENL).

Voor velen ging een totaal andere wereld open. Al om kwart over zes in de ochtend staan de gedrilde rekruten in een onbeweeglijke houding voor de inspectie. Dit houdt in dat de kasten, wapens en toilettengroepen netjes moeten zijn. Als dit niet het geval is dan wordt een opvoedkundige maatregel tegen de rekruut getroffen. 'Het is een heel ander leven in de Ayoko Kazerne', vertellen de rekruten Wichel Bipat en Marciano Darwoo die beiden naar een baan bij de Marine hebben gesolliciteerd. 'Hier wordt de discipline je echt bijgebracht', knikken beiden. 'Discipline is veelomvattend, want als rekruut leer je ook om goed voor jezelf te zorgen', geeft Ruberto Parisius aan, die zegt dat hij nu pas heeft meegemaakt wat discipline is. Hij wil als scheepsvaartofficier bij de Marine werken omdat hij een scheepvaartopleiding achter de rug heeft. De rekruut Nancy Eduard heeft geen spijt van haar besluitom militair te worden. Volgens haar is de sleutel van succes e en goede inzet en de opdrachten goed uitvoeren.

De Tweede Luitenant Ronny Dulder is zeer verrast met de prestaties van deze rekruten. Volgens hem pakken de rekruten de vakken als exerceren en omgaan met een karabijn snel op. Hij is blij dat hij een bijdrage hierbij mag leveren.

NIEUWSBERICHTEN