Overheid


REGISTRATIE WERKWILLENDE EX- MILITAIREN VAN START GEGAAN

25-08-2013

De Stichting Nazorg Dienstplichtigen en Ex-Militairen is bezig met de registratie en screening en ex militairen die willen werken. De bedoeling is om ruim 100 ex militairen aan een baan te helpen binnen de defensieorganisatie of elders. Deze functies variëren van beveiligingsmedewerker in het Militair Hospitaal en het Centraal Kantoor tot chauffeur bij het Nationaal Leger.

Ondertussen gaat de stichting ook door met de registratie van ex-militairen die aan het zogeheten Post Traumatisch Stress Syndroom lijden. Zij krijgen professionele hulp bij het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) en worden daarna op de lijst geplaatst voor de resocialisatie toelage. Na positieve screening door PCS wordt voor hun een baan gezocht via het bureau Arbeidsbemiddeling van het Ministerie van Arbeid Technologische Wetenschappen en Milieu (ATM). Daarnaast zijn er volgens Majoor Marcel Kemp, directeur van de stichting, bij de laatste uitbetaling aan de ex-militairen weer opleidingsmogelijkheden geboden bij SAO, Surmac en het Waaldijk College. "Dit is een bewijsstuk dat deze stichting opleidingsmogelijkheden en werkgelegenheid voor deze groep creëert en het dan aan hen ligt om deze kansen met beide handen aan te grijpen", merkt Kemp op. Er bestaan ook plannen om recreatie mogelijkheden voor de ex-militairen te creëren. De bedoeling hiervan is om deze groep van de straat te houden en aangenaam bezig te houden. De stichting wil een recreatiezaal voor hen opzetten en inrichten op het terrein van de Stichting Nazorg.

De Stichting Nazorg Dienst plichtige Militairen is op 21 oktober 1980 opgericht om georganiseerd nazorg te bieden aan dienstplichtige militairen die afzwaaiden. In 1994 onderging de stichting een naamsverandering en heet vanaf toen Stichting Nazorg Dienstplichtigen en Ex- Militairen. De naamsverandering hield verband met de reorganisatie van het Nationaal Leger, waarbij militairen die uitstroomden zich konden aanmelden bij de stichting, voor om- of bijscholing om in de burgermaatschappij te kunnen functioneren.

Hoewel de stichting vooral in het nieuws komt vanwege ex-militairen die hebben deelgenomen aan het binnenlands gewapend conflict, begeleidt zij niet alleen deze groep maar elke militair waarvan de dienstbetrekking beëindigd is. De stichting heeft momenteel een bestand van meer dan 1300 geregistreerde ex- militairen. Hiervan hebben ruim 900 deelgenomen aan het binnenlands gewapend conflict.

NIEUWSBERICHTEN