Onderofficierscursus biedt aan 55 korporaals nieuw perspectief (1)

26-10-2016

Het Centrum Opleidingen Nationaal Leger heeft op vrijdag 21 oktober de vierde AOC-klas afgeleverd. In de recreatiezaal van de Memre Buku Kazerne mochten 55 geslaagden hun certificaat voor de Aangepaste Onderofficiers Cursus (AOC) in ontvangst nemen.Op maandag 29 augustus hebben de korporaals der eerste klasse zich voor de klas aangemeld. 

De zes weken durende cursus is bestemd voor militairen vanaf 50 jaar, die langer dan 10 jaar de rang van korporaal 1 bekleden. Met deze vorming zullen zij een stap verder op de carrière ladder zijn en hun loopbaan binnen de defensieorganisatie voortzetten als sergeant.

Het ministerie spant zich in om de situatie van onzekerheid, voor wat betreft de rechtspositie van het personeel, op te heffen. In lijn met deze gedachtegang en in opdracht van de president, werd deze cursus als opstap aangeboden aan deze groep korporaals om uit de vastgeroeste positie te geraken”. Dit zei de waarnemend directeur van Defensie, luitenant-kolonel Mitchell Labadie. Hij sprak de geslaagden namens de minister toe, die vanwege andere verplichtingen niet aanwezig kon zijn. Volgens de waarnemend directeur komt met dit certificaat een einde aan een lange periode van onzekerheid en wachten op een bevordering tot sergeant. 

Met het inschuiven van de sergeants schouderpassanten werd hun plaats binnen de militaire hiërarchie bevestigd. Namens de geslaagden werd een woord van dank uitgesproken door sergeant Roy Juriaans. Hij bedankte een ieder die het mogelijk heeft gemaakt dat zij aan deze cursus konden deelnemen. Hij feliciteerde zijn collega’s en wees hen er op zich altijd voorbeeldig te gedragen.

 

Bestgeslaagden

klas A: korporaal 1 Franklin Pengel

klas B: korporaal 1 Clifton Mac-Donald

 

Na de formaliteiten werden de familieleden en overige aanwezigen in de gelegenheid gesteld de geslaagden te feliciteren.

 

NIEUWSBERICHTEN