OFFICIERSSCHOOL LEVERT DERDE KLAS AF (1)

05-08-2016

De Voortgezette Officiersschool (V.O.S.)van het Nationaal Leger heeft weer 13 kapiteins klaargestoomd voor een hogere functie. Op 28 oktober 2015 begonnen 18 kandidaat studenten aan een online cursus ter voorbereiding op de opleiding. Na twee maanden mochten 16 deze cursus met succes afronden. In januari 2016 gingen 14 kapitein studenten door naar de voortgezette officiersopleiding; negen voor de studierichting Logistiek en vijf voor Infanterie. Eén heeft de eindstreep niet gehaald.

Deze klas is de derde die de V.O.S. heeft afgeleverd. De eerste was in 2014 en de tweede in 2015. Volgens de coördinator van de V.O.S., majoor Arnold Kortstam, is de doelstelling van de opleiding om goed opgeleid personeel af te leveren om de opgedragen taken op professionele en efficiënte wijze uit te voeren. Bij deze opleiding worden de functionele en persoonlijke competenties aangesterkt, gericht op kwaliteitsverbetering.

Majoor Kortstam riep de geslaagden op niet met hun kennis te gaan zitten, maar te laten merken dat ze nu op een hoger niveau zijn. Hij dankte het instructeursteam dat de lessen naast de reguliere werkzaamheden heeft verzorgd en hem steeds met raad en daad heeft  bijgestaan. Twee Braziliaanse instructeurs maakten ook deel uit van het team.

De plaatsvervangend bevelhebber, kolonel Adolf Jardim, wees de geslaagden er op dat ze er nog niet zijn, maar dat ze zich moeten blijven scholen en niet moeten schromen om advies aan ouderen in rang te vragen. Zoals de vorige groepen, zal ook deze groep gevraagd worden om een train the trainers cursus te volgen om vakken te verzorgen bij de opleidingen van het leger. De kolonel complimenteerde het instructeursteam dat de lessen pro deo heeft verzorgd.  Een speciaal woord van dank ging uit naar de Braziliaanse instructeurs voor het delen van hun kennis en vooral hun persoonlijke inzet.

Minister Ronni Benschop memoreerde het ontstaan van de V.O.S.. Volgens hem heeft bijkans 80% van de hoger opgeleide militairen een opleiding in Brazilië genoten. Op een verzoek van Defensie Suriname hebben de Braziliaanse vrienden geholpen om de V.O.S. op te zetten. Nu zullen er besprekingen worden gevoerd om ook de Staff College hier te brengen; een hogere officiersopleiding voor stafdienst en bevelvoering.

De minister gaf de geslaagden mee om bij hun functioneren in het leger, veel te kijken naar de buren, vooral in UNASUR-verband. Hij adviseerde deze te volgen, waardoor er veel raakvlakken gezien zullen worden. Hoe hoger men gaat, hoe meer men zich moet oriënteren om de vertaalslag te kunnen maken wat politieke leiders nodig hebben om gesteund te worden. Opleidingen staan bij de minister op de hoogste plaats. Hij is trots op de inzet van de kapiteins, waardoor ze de opleiding hebben afgerond en spoorde ze aan zich te blijven ontwikkelen.

Ambassadeur Marcelo Baumbach van Brazilië is blij dat zijn land kan bijdragen aan de ontwikkeling van Surinaamse militairen. Hij is er trots op om samen te mogen werken om de school tot een realiteit te maken. Door deze samenwerking worden ook de vriendschaps-banden verdiept en hij wenst hiermee door te gaan.

Bestgeslaagden: - richting Logistiek: kapitein Gwendolyn Babel (best geslaagde overall)
                               - richting Infanterie: kapitein Jimmy Karijoredjo

NIEUWSBERICHTEN