NATIONAAL LEGER LEIDT GEWONDENVERZORGERS OP

22-11-2014

Het Nationaal Leger heeft dit jaar 15 gewondenverzorgers afgeleverd, waarvan vijf van het Korps Brandweer Suriname. Om de patiëntenzorg binnen de defensieorganisatie zo optimaal mogelijk uit te voeren, wordt het team van de Militaire Gezondheidsdienst regelmatig versterkt. Hiervoor worden militairen naar behoefte opgeleid tot gewondenverzorger. Na een interne selectie zijn  tien belangstellenden van het Nationaal Leger eerst in de gelegenheid gesteld een Combat Life Savers Training van de Amerikaanse Department of Defense te volgen. In aansluiting hierop zijn zij in april 2014 onder verantwoordelijkheid van het Centrum Opleidingen Nationaal Leger met de gewondenverzorgers-opleiding begonnen. Vanwege een samenwerkingsovereenkomst met het Korps Brandweer Suriname, zijn vijf brandweerlieden ook in de gelegenheid gesteld aan deze opleidingscyclus deel te nemen.

De gewondenverzorgersopleiding is een intensieve en dynamische opleiding, die een periode van acht maanden bestrijkt. Tweede luitenant J. Sibilo en tweede luitenant S. Gefferie, beiden van het Militair Hospitaal hebben de lessen verzorgd. De opleiding is afgerond met een stageperiode van acht weken bij verschillende gezondheidsinstellingen, met name het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Het Sint Vincen ius Ziekenhuis, het Psychiatrisch Centrum Suriname en de Dermatologische Dienst.

De nieuwbakken gewondenverzorgers mochten op 2014 uit handen van hun certificaat in ontvangst nemen. Zij zullen bij de detacheringsposten worden ingezet.

NIEUWSBERICHTEN