Nationaal Leger houdt “Army Games 2016”

26-07-2016

Het Nationaal Leger hield op donderdag 14 juli en vrijdag 15 juli 2016, de “Army Games 2016”. Het startsein voor deze sportactiviteit werd gegeven in de Memre Buku Kazerne. Het doel hiervan is het bevorderen van de eenheid en strijdlust onder de militairen. Elke militair wordt zowel passief als actief betrokken bij dit sportgebeuren. Dit zal moeten bijdragen tot de saamhorigheid tussen alle afdelingen voor een goede samenwerking onderling. Verder is het de bedoeling om talent te ontwikkelen in de verschillende takken van sport.

Deze activiteit wordt georganiseerd voor en door het operationele. Vanwege de vele militairen tewerkgesteld bij de Centrale Inlichtingen en Veiligheidsdienst (CIVD), is deze dienst speciaal uitgenodigd voor deelname.

De diverse eenheden hebben tijdens deze activiteit de degens gekruist in verschillende takken van sport waaronder basketbal, atletiek (100m, 400m, 1500m loopnummers, estafette, verspringen, kogelstoten) en zwemmen. Ook werd gestreden in enkele militaire sporten, zoals militair triatlon en oriëntatieloop. Het Korps Speciale Troepen (KST) heeft op elk onderdeel het best gescoord. Het Infanterie Bataljon wist plaats nummer 2 te bemachtigen. Vervolgens het Centrum voor Opleidingen op nummer 3, de Luchtmacht op plaats nummer 4 en de CIVD op nummer 5. De Militaire Politie eindigde op de zesde plaats, de Marine op nummer 7 en het Staf Staf Verzorging Bataljon op plaats nummer 8.

De wedstrijden zijn op verschillende locaties gehouden, namelijk de Memre Buku Kazerne,
de Ismay van Wilgen Sporthal, de Vereniging Officiers Sociëteit, het Andre Kamperveen Stadion en de Cultuurtuin. De algehele coördinatie en uitvoering lag in handen van de Sporteenheid van het Nationaal Leger. Volgens kapitein M. Klein worden deze games twee maal per jaar georganiseerd. De volgende zijn gepland voor de eerste week in november.

Het is de bedoeling om elke laatste vrijdag van de maand een sportdag te organiseren in aanloop naar de volgende “Army Games 2016”. 

NIEUWSBERICHTEN