Overheid


Nationaal Leger 240 geoefende soldaten rijker

19-02-2014

" U hebt de Elementaire Algemene Opleiding met goed gevolg doorlopen" dat zijn de woorden van minister, Lamure Latour , van het ministerie van Defensie die 240 enthousiaste geoefende soldaten heeft toegesproken op de appelplaats van Ayoko Kazerne te (Bosbivak.

Op donderdag 13 februari 2014 heeft deze bewindsman 240 rekruten waarvan 5 vrouwelijke overgeheveld zijn tot geoefende soldaten. Deze opleiding heeft van 20 november 2013 toto en met 13 februari 2014 geduurd en bestaat uit theoretische lessen met een combinatie van zware praktische oefeningen, die deze soldaten hebben gedemonstreerd voor ouders en familieleden. Deze groep zullen bij de Landmacht en het Korps Militaire Politie ingezet worden en van daaruit de Algemene Kader Vorming (AKV) volgen, zodat ze hun werkzaamheden professioneel kunnen uitvoeren. Latour wijst hen op de verantwoordelijkheden en zegt dat de kernwaarden van de organisatie hoog in het vaandel gedragen moet worden zoals, rechtsstaatprincipe, discipline, vertrouwen, respect, moed en vooral kameraadschap.

Volgens kapitein Glenn Kassels , EAO commandant heeft deze groep zich van hun beste zijde laten zien, omdat de wilskracht aanwezig is. Deze officier gelooft sterk erin dat om de arena te betreden men de overwinningsattitude en de dagelijkse uitdagingen niet moet vermijden. Vermeldenswaard is dat de 5 OCSer's dat zijn de cadetten die een training in de Verenigde Staten van Amerika met goed gevolg hebben doorlopen deze opleiding ook hebben gevolgd. De kapitein hoopt dat deze geoefende soldaten hun best zullen blijven doen zodat ze een glans rijke carrière in deze organisatie kunnen opbouwen.

NIEUWSBERICHTEN