Minister van Defensie doet geste aan jongeman

15-09-2014

Een frisse start is een goed begin voor een succesvol schooljaar. Minister mr. Lamuré Latour overhandigde op dinsdag 09 september 2014 een schoolpakket, laptop en een geldbedrag aan de inmiddels zestien jaar oude Ronni Tijdmeter. Deze jongeman werd in december 2010  op twaalfjarige leeftijd in zijn woning aan de Koningstraat, tijdens een zoekactie naar een voortvluchtige verdachte, door  een afgeketste kogel uit het wapen van een lid van de Militaire Politie (MP) gewond  geraakt. Vanaf het incident is de aandacht vanuit Defensie naar Ronni uitgegaan. De minister wil hem met deze geste een impuls geven om door te presteren, kennis te blijven vergaren en vertrouwd te raken met informatie- en communicatie technologie(ICT) in het onderwijs. Ronni Tijdmeter  heeft het afgelopen schooljaar met succes deelgenomen aan het eindexamen van het MULO en toelatingsexamen voor de middelbare school. Het komend schooljaar bezoekt deze jongeman het NATIN. De student was bijzonder blij en verrast met de steun en heeft dat ook tot uiting gebracht in een dankwoord.

NIEUWSBERICHTEN