MINISTER LATOUR EN DELEGATIE NAAR XI CDMA-CONFERENTIE

10-11-2014

De conferentie van ministers van Defensie van de Amerika's werd opgericht in 1995 met als doel een forum voor discussie en uitwisseling van ervaringen tussen de ministers van Defensie van de Amerika's te creëren. Vierendertig landen namen in dit kader van zondag 12 oktober 2014 tot en met dinsdag 14 oktober deel aan de  conferentie in Arequipa, Peru. Het  doel  van deze bijeenkomst is  om de samenwerking tussen de krijgsmachten van de landen van onze Hemisfeer te verstevigen, teneinde aan de gevaren van drugshandel, georganiseerde misdaad en klimaatverandering het hoofd te bieden.  De conferentie van ministers van Defensie van de Amerika's (CDMA) is een internationaal, multilateraal en politiek forum onder leiding van ministers van Defensie, die daartoe door hun respectieve regeringen mandaat hebben gekregen. Deze conferentie is de belangrijkste bijeenkomst van de Defensiesector op het Amerikaanse continent en de belangrijkste doelstelling is om debat, analyses en uitwisseling van ervaringen te bevorderen op basis van de ' thematische agenda ' die door het gastland wordt voorgesteld en door de lidstaten in de voorbereidende vergadering is goedgekeurd. In de marge van de X1 CDMA heeft er tussen de ministers van Defensie  van Suriname en Peru, op verzoek van laatstgenoemde een bilateraal onderhoud plaatsgevonden. Ook het hoofd DSPO van het ministerie van Defensie Suriname, Luitenant Kolonel Johnny Antonius heeft een onderhoud gehad met de vice- minister  van onderwijs van het ministerie van Defensie van Venezuela, Generaal Luis Eduardo  Quintero Machado. De conferentie van de ministers van Defensie van de Amerika's  werd op dinsdag 14 oktober 2014 afgesloten met de ondertekening van de verklaring van Arequipa, een document dat door de ministers en afgevaardigden van de 34 landen die deelnamen aan de vergadering is ondertekend.  

NIEUWSBERICHTEN