Minister Benschop trots op manschappen

27-11-2017

Minister Ronni Benschop van Defensie zegt terugblikkend op de Srefidensiviering trots te zijn op de manschappen van het Nationaal Leger. Het gebeuren rond het defilé vond hij geweldig en gelet op de beschikbare middelen die er zijn hebben de manschappen een goede job gedaan.

Deze geweldige prestatie hebben ze elke keer op 25 november gedemonstreerd. Daarnaast blijft de militair op zijn post om de gemeenschap van dienst te zijn, zei de bewindsman aan het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Minister Benschop zei na de Srefidensi festiviteiten in Brokopondo, dat Suriname geen lange geschiedenis heeft als onafhankelijk land. In de historie is gebleken dat er fouten zijn gemaakt en dat er ook hard is gewerkt. Er is nog veel te doen, zegt de minister die vindt dat alle neuzen in één richting moeten wijzen. Iedereen moet daarbij een bijdrage leveren.  Suriname is rijk aan hulpbronnen. Als die op de juiste wijze worden ingezet zal het buitenland jaloers op ons worden. ‘’Wij zijn op de goede weg’’, aldus minister Benschop.

NIEUWSBERICHTEN