Militairen worden gehoord over rechtspositie

07-07-2016

Het Ministerie van Defensie is druk doende de achterstand in rechtspositionele aangelegenheden in te halen. Om deze exercitie te doen vorderen heeft luitenant-kolonel C. Li Fo Sjoe, Inspecteur Generaal der Krijgsmacht (IGK), zittingen gehouden met militairen die zich in hun rechtspositie achtergesteld voelen. Samen met een vertegenwoordiger van de afdeling Interne Controle van het ministerie, heeft hij hiervoor bezoeken afgelegd aan de diverse onderdelen van de defensieorganisatie en waar militairen tewerk zijn gesteld. Van 23 tot en met 26 mei zijn militairen die binnen het operationele zijn tewerkgesteld, bij hun onderdeel in de gelegenheid gesteld een interviewformulier in te vullen. Woensdag 22 juni was het de beurt aan het Centraal Kantoor, donderdag 23 juni aan de CIVD en maandag 27 juni het Militair Hospitaal.

Belanghebbenden mochten aangeven op welke wijze zij zich in hun rechtspositie achtergesteld voelen. Er zal een inventarisatie worden gemaakt van de klachten van deze doelgroep. Hierna zal vanuit het onder directoraat Personeel en Algemeen onderzoek worden gedaan naar de juistheid en eventuele oorzaak van de achterstand. Op deze wijze kan sneller en doelgerichter aan de slag worden gegaan om deze situatie op te heffen.

De IGK staat naast de formele militaire structuur en legt rechtstreeks verantwoording af aan de minister van Defensie. Deze positie garandeert zijn onafhankelijkheid. Hij is onder andere bemiddelaar in individuele kwesties van militairen en probeert partijen nader tot elkaar te brengen om tot een oplossing te komen. Hij is daarom als instituut door de minister belast geworden met de organisatie van bedoelde zittingen. 

NIEUWSBERICHTEN